link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Parochianen in het zonnetje gezet

Koninklijke onderscheidingen

gepubliceerd: dinsdag, 26 april 2022

Vandaag ont­vingen 17 inwoners van de ge­meen­ten Asten en Someren een ko­nin­klij­ke onder­schei­ding. Waar­on­der ook een aantal pa­ro­chi­anen en vrij­wil­li­gers van onze pa­ro­chie.

Ton van Schalen

Ton van SchalenIn Lierop ont­ving Ton van Schalen een lintje voor zijn brede inzet voor de Lieropse ge­meen­schap. Voor de pa­ro­chie zet hij zich al tien jaar in voor het beheer van de Koepel­kerk en ook de begraaf­plaats.

Marij Haerkens - de Lau

Marij Haerkens - de LauIn Someren ont­ving Marij Haerkens – de Lau een lintje van­wege haar inzet voor diverse ini­tia­tie­ven op het gebied van zorg en onder­steu­ning. In de pa­ro­chie is zij al jaren lid van de bloemsier­groep.

Fons en Henriëtte Tinnemans - Raijmakers

Fons en Henriëtte TinnemansIn Asten ont­ving het echtpaar Fons Tinnemans en Henriëtte Tinnemans - Raijmakers een lintje van­wege hun bei­der inzet voor diverse vereni­gingen en de stich­ting Een Aarde. Fons is in Asten ook al jaren lid van de lectoren­groep van de Maria Pre­sen­ta­tie­kerk en sinds een korte tijd ook coördinator van deze groep.

André van Rooij

André van RooijIn Asten ont­ving André van Rooij een lintje voor zijn inzet voor diverse zang­groepen. In onze pa­ro­chie is André al jaren verant­woor­de­lijk voor de admi­ni­stra­tie van de begraaf­plaats in Asten en is hij lid van de loca­tieraad.

Op de web­si­te van Omroep Siris staat voor iedere gelukkige ont­van­ger van de onder­schei­ding een apart bericht met fraaie foto­se­rie. De foto's bij dit bericht zijn ook van Siris.

Ton, Marij, Fons, Henriëtte en André, van harte gefe­li­ci­teerd met de onder­schei­ding! Bedankt voor jullie inzet en alle goeds en Gods zegen voor de toe­komst.Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose