link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Herbegraving paters SCJ in Asten

gepubliceerd: vrijdag, 29 april 2022

Beste Pa­ro­chi­anen,

Op maan­dag 2 mei gaan we starten op het Paro­chie­kerkhof in Asten met de op­gra­vingen om plaats te maken voor een herbegra­ving van de paters SCJ. Er wordt be­gon­nen met het plaatsen van bouwhekken met zeil ter afscher­ming. Deze zullen een behoor­lijke periode blijven staan omdat we eerst het terrein gaan opschonen en direct aan­slui­tend starten we met de op­gra­vingen van de paters. Deze zullen direct aan­slui­tend wor­den herbegraven op het paro­chie­kerkhof. De werk­zaam­he­den zullen ongeveer tussen de 3 à 5 weken duren. Maar dit is af­han­ke­lijk van wat we tegen­ko­men, en het weer. In deze periode zal rondom de nieuwe rust­plaats van de paters alles afgezet zijn.

U zult begrijpen dat door de drukte in ver­band met de bouw van het Ge­meen­schapshuis en de werk­zaam­he­den op het kerkhof het wen­se­lijk is dat niet ie­der­een kan komen kijken naar de werk­zaam­he­den. Zoals u ook uit bo­ven­staand bericht zult begrijpen wordt alles met bouwhekken en zeil afgezet. Dit kan een be­lem­me­ring zijn om een van de graven, die zich in de nabij­heid bevin­den, te bezoeken.

Graag uw begrip voor dit tij­de­lijk ongemak.

We hou­den u op de hoogte van wanneer alle werk­zaam­he­den afgerond zijn en wanneer de zeer ge­waar­deerde Paters een mooie, nieuwe en waar­dige laatste rust­plaats hebben gekregen.

Wanneer u vragen heeft be­tref­fen­de bo­ven­staande gebeur­te­nis kunt u contact met ons opnemen.

Jan Coolen
Namens Loca­tieraad en kerkhof­com­mis­sie
H. Maria Pre­sen­ta­tie­kerk Asten


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose