link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Uitnodiging pauselijke gedecoreerden

Woensdag 29 juni - Sint Janskathedraal te ís-Hertogenbosch

gepubliceerd: maandag, 16 mei 2022
foto: Wim Koopman
Openingsceremonie van het jubileumjaar Sint-Jan 800 jaar
Openingsceremonie van het jubileumjaar Sint-Jan 800 jaar

Dit jaar viert de ka­the­draal Sint Jan in Den Bosch haar 800-jarig jubileum. Een mar­kant gebouw met een mar­kante ge­schie­de­nis die ook in onze tijd doorgaat. Deze bis­schops­kerk speelt nog steeds een grote rol in het leven van velen.

In het kader van dit jubileum nodigt onze bis­schop, mgr. de Korte, allen met een pau­se­lijk onder­schei­ding uit voor een ont­moe­ting in Den Bosch op 29 juni. Deze dag viert de Kerk het hoog­feest van apos­te­len Petrus en Paulus. De dag begint om 10.30 uur met een Eucha­ris­tie­vie­ring in de ka­the­draal met daarna een moment van ont­moe­ting met koffie, thee en een broodje.

Aanmel­den en meer info:

Allen die in de afgelopen jaren een pau­se­lijke onder­schei­ding hebben ont­van­gen zijn van harte uit­ge­no­digd. Zij kunnen zich tot 15 juni aanmel­den bij het bisdom:


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose