link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Avé Maria in Brabant en daarbuiten

Zondag 8 mei - 15.00 uur - Bedevaartkerk Ommel

gepubliceerd: dinsdag, 3 mei 2022
foto: Eric Kolen
Avé Maria in Brabant en daarbuiten

Op zon­dag 8 mei om 15.00 uur ver­zorgt cultuur­his­to­ri­sch verhalen­ver­tel­ler Eric Kolen een pre­sen­ta­tie over Maria. Hij doet dit in de kerk van Ommel: over hoe Maria niet alleen Brabant, maar ook de rest van de wereld ‘veroverde’. Het is bijna ongelooflijk hoe intens zij mensen bezighoudt, inspireert én soms ook ontroert! Ie­der­een is van harte welkom.

Hoe komt het toch?

In het Brabantse met zijn bede­vaarten en pro­ces­sies zijn mei en ok­to­ber dé Mariamaan­den. In menige woning stond des­tijds een Maria­beeld in de huis­ka­mer, dikwijls met een koarske en een kransje van meibluumpkes erbij. Desalniettemin is Maria voor ‘de meeste gelo­vi­gen van weleer’ (..) vooral de Mid­de­la­res, die ‘een goed woordje doet bij haar Zoon als er iets gedaan moet wor­den’. Zoals bij ziektes en bij exa­mens. Trouwens, waarom is Maria zo verbon­den met won­der­ver­halen? Uit Ommel, Handel, Oirschot en Den Bosch? Tussendoor wordt de voor­dracht onder­bro­ken door dia­se­rieach­tige powerpoint-pre­sen­ta­ties met beel­den van Maria in Brabant, maar ook daar­bui­ten, ‘all over the world’. Eric Kolen: ”Wat hebben kunste­naars zich toch laten in­spi­re­ren, ongelooflijk! Flink wat voor­beel­den laat ik met erg veel plezier horen én zien!”

Maria-Sing-Along

Heb je overigens zélf her­in­ne­ringen aan Maria uit jouw jeugd? Uit de allerlaatste nadagen van het Rijke Roomsche Leven? Breng gerust een Maria­beeldje of een bij­zon­der prentje mee en deel jouw verhaal met andere aanwe­zigen. Voorts streelt muziek van Schubert, Monteverdi, Bach/Gounod, Pergolesi en Caccini je oren. Geniet bovendien van ontroerende volks­de­vo­tie-uitingen. Met liedjes als ‘O reinste der schepselen…’, ‘God groet u zuiv’re bloemen’ en ‘Sterre der Zee’. En, ze wor­den nog gezongen ook, die prach­tige aloude Maria­lie­de­ren. Dus, kun je nog zingen, ‘juist…zing dan mee! Ben erbij en onderga een authen­tieke en soms zelfs ontroerende bele­ving van dat zo typische Ave Maria-gevoel. In Brabant en daar­bui­ten! Met Maria in de hoofdrol, de meest bezongen vrouw ter wereld!

Info over de inlei­der

De voor­dracht wordt gegeven door oud-leraar, pro­gram­mamaker en cultureel on­der­ne­mer Eric Kolen (’s-Hertogen­bosch, 1949). Meer dan twin­tig jaar lang produ­ceerde én pre­sen­teerde hij onder meer pro­gram­ma’s als ’t Brabants Uurke en BrabantLeeft! voor Omroep Brabant en Klassiek met een zachte g voor Studio040. Zijn speciali­sa­ties? Klassieke muziek en Brabants his­to­risch erf­goed en dat - meer en meer van­wege het stijgen der jaren - in een cultuur-filo­so­fische en zingeeflijke bed­ding. Met nieuws­gie­rig­heid maar vooral ver­won­dering als motivatie. Op z’n, Braobants gezegd, ’t kos koajer…!

 


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose