link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vacature medewerker secretariaat (m/v)

Voor 8 uur per week

gepubliceerd: maandag, 16 mei 2022

Binnen onze pa­ro­chie is een parttime vacature ontstaan voor een en­thou­siaste mede­werk(st)er voor het pa­ro­chie­secre­ta­riaat in Asten.

Logo Franciscusparochie Asten-Someren

Mede­wer­ker se­cre­ta­riaat (m/v)

Pa­ro­chie H.Fran­cis­cus Asten-Someren is een warme, men­se­lijke organi­sa­tie die er hard aan werkt toe­komstbesten­dig te wor­den. Wij zijn op zoek naar een mede­wer­ker voor het se­cre­ta­riaat die elke dins­dag­och­tend en woens­dag­och­tend de admi­ni­stra­tieve spil wil zijn tussen de pa­ro­chi­anen, vrij­wil­li­gers en het pas­to­raal team.

Wat breng je mee, behalve een flinke dosis werklust?

  • Erva­ring op secretarieel of admi­ni­stra­tief vlak
  • óf andere kantoor­er­va­ring met een denk­ni­veau waarop je je nieuwe dingen snel eigen maakt
  • Een groot verant­woor­de­lijk­heids­ge­voel en zelf­stan­dig­heid
  • Het talent om pro­fes­sio­nele relaties aan te gaan en te onder­hou­den
  • De balans om te struc­tu­reren waar nodig en te rela­ti­ve­ren als dat niet in één keer lukt

Wat krijg je er voor terug?

  • Een groot net­werk van actieve mensen in groot Someren en Asten
  • Een voldaan gevoel van een zin­volle, maat­schap­pe­lijke bijdrage
  • Een sala­ris volgens de richt­lij­nen van het bisdom
  • Gezellige collega’s waar­mee je een klein, hecht team vormt
  • Waar­de­ring en flexibili­teit van je werk­ge­ver

Indien je in­te­res­se hebt, stuur dan uiter­lijk 1 juni 2022 jouw CV en motivatie­brief aan Sandra de Vreede, bestuurslid H. Fran­cis­cus­paro­chie:Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose