link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vormelingen Heusden en Asten

gepubliceerd: dinsdag, 24 mei 2022

Zater­dag 14 mei 2022 ont­ving een groep kin­de­ren uit Heus­den en Asten van pastoor-deken Erik Seidel het Sacra­ment van het Vormsel. De voor­be­rei­ding van deze kin­de­ren uit twee dorpen in onze pa­ro­chie is de afgelopen tijd samen geweest. Een goede samen­wer­king die zijn beslag kreeg tij­dens een mooie vie­ring in de heilige Maria Pre­sen­ta­tie­kerk in Asten.

Aan allen die hebben mee­ge­werkt: heel erg bedankt!

Aan de kin­de­ren: van harte gefe­li­ci­teerd!


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose