link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

IJzererts voor Mariagrot Ommel

Grote gift van Kringloop ONA

gepubliceerd: dinsdag, 14 juni 2022
foto: Facebook
IJzererts voor Mariagrot Ommel

De res­tau­ra­tie van de Mariagrot in het pro­ces­sie­park van Ommel stelt aannemer Joris van der Zanden voor bij­zon­dere uit­dagingen. Voor de nis zijn 90 jaar gele­den staalslakken gebruikt van een Astens fabriekje. Maar waar vind je vandaag de dag nog staalslakken?

Hoogovens

Gelukkig ligt bij Hoogovens in IJmui­den nog ijzererts dat er nagenoeg het­zelfde uitziet als de slakken van de grot. Gelukkig vindt ook de Rijks­mo­nu­menten­dienst de oplos­sing acceptabel.

Gift van Kringloop ONA

Stich­ting Kringloop Ona heeft het Ommelse ini­tia­tief een bijdrage toegezegd van maar liefst € 125.000,-. Dit geld is spe­ci­fiek bedoeld om het mid­den­deel van het park op te knappen, daar waar nu de zogeheten buiten­kerk is. Die kan na herinrich­ting een meer open podium wor­den waar naast missen in de Meimaand, ook andere ac­ti­vi­teiten ont­wik­keld gaan wor­den die passen bij het karakter van het (vredes)park.

Men kan dan denken aan allerlei culturele ac­ti­vi­teiten voor Ommel en omstreken zoals jon­ge­ren­bij­een­komsten, oogstdank­vie­ringen, concerten, passiespelen, maar ook ini­tia­tie­ven rond Pasen en Kerst.

De gewel­dige gift van de kringloop­win­ken uit Asten helpt de stich­ting een heel eind in de goede rich­ting. Ook is er door inwoners van Ommel en bede­vaart­gan­gers tij­dens de Meimaand enkele duizen­den euro’s gedo­neerd. Vandaar dat er grote blij­heid heerst bij de vrij­wil­li­gers die ijveren voor het Pro­ces­sie­park.

Speciale web­si­te

Meer over de vor­deringen van de res­tau­ra­tie leest u op de speciale web­si­te:

 

(bron: Mariaoord Ommel Park van Vrede op Facebook)


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose