link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Herinnering - Roosterwijziging

Vanaf zaterdag 2 juli 2022

gepubliceerd: maandag, 27 juni 2022

Zoals eer­der aange­ge­ven treedt er na 1 juli een roosterwijzi­ging in voor onze pa­ro­chie. Deze roosterwijzi­ging is voor de plaatsen Ommel, Heus­den en Lierop een grote ver­an­de­ring. Het is van­zelf­spre­kend dat mensen hier aan moeten wennen. Vandaar dat de pa­ro­chie u hier nog even aan wil her­in­ne­ren en over­zicht geeft van de vaste vie­rin­gen in de ko­men­de tijd.

Ommel

  • Weekend: alleen op zater­dag om 17.00 uur is er een H. Mis. De Mis van zon­dag 09.30 uur vervalt vooralsnog.
  • Weekend: met vrij­wil­li­gers wordt gekeken of er perio­diek een gebeds­dienst kan plaats­vin­den op zon­dag.
  • Door de week: alleen op de eerste en de tweede woens­dag van de maand is er een och­tend­mis om 08.00 uur.

Heus­den

  • Weekend: alleen op de tweede zater­dag van de maand om 19.00 uur.

Lierop

  • Weekend: alleen op eerste zon­dag van de maand om 11.00 uur.

Someren Eind

  • De Mis van zater­dag­avond 18.00 uur vervalt.

Vie­rin­gen­over­zichtParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose