link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Asten: Jozefkoor en Mariakoor gaan samen

Per 1 september 2022 verder als Franciscuskoor Asten

gepubliceerd: zondag, 3 juli 2022

Met vreugde kunnen we bekendmaken dat in Asten de fusie van het Jozef­koor en het Maria­koor aanstaande is. Na een voorspoe­dig verlopen voor­be­rei­dingsfase en diverse momenten van con­struc­tief overleg tussen de beide kerkkoren is besloten om, per 1 sep­tem­ber 2022, samen op te gaan in een nieuw kerk­koor. Hier hoort van­zelf­spre­kend ook een nieuwe naam bij. De nieuwe naam na de fusie van het Jozef­koor en het Maria­koor zal gaan lui­den: Het Fran­cis­cus­koor Asten.

Fran­cis­cus­koor Asten

Het Fran­cis­cus­koor Asten zal op zon­dag 11 sep­tem­ber, onder lei­ding van dirigent Jan Cranen­broek, voor de eerste keer de H. Mis, in de H. Maria Pre­sen­ta­tie­kerk, met hun gezangen opluis­te­ren. Op die zon­dag is er na de H. Mis gelegen­heid voor alle kerk­gan­gers, samen met de koorle­den, voor een gezellig samen­zijn onder het genot van een kopje koffie of thee.

Nieuwe leden welkom

Graag willen we hierbij een oproep doen aan ie­der­een die graag in een koor zingt of wil gaan zingen om zich aan te mel­den bij het nieuwe Fran­cis­cus­koor Asten. Nieuwe leden zijn van harte welkom! Ook als u al zingt in een ander koor meldt u aan! Ie­der­een die graag wil zingen is van harte welkom en ook vooral mannen wordt gevraagd om te rea­geren om de ver­de­ling van de stemmen beter af te kunnen stemmen.

Twee of drie keer per maand wordt de H. Mis door het Fran­cis­cus­koor in onze kerk opge­luis­terd. Ook bij ker­ke­lijke uit­vaar­ten zal het koor gevraagd wor­den om hierbij te zingen. De repe­ti­tie­avond is, na de vakantie­pe­rio­de, met ingang van woens­dag 31 au­gus­tus, elke woens­dag­avond van 19.30 tot 20.45 uur in de H. Maria Pre­sen­ta­tie­kerk.

Jan Coolen
namens het Fran­cis­cus­koor Asten en de loca­tieraad
H. Maria Pre­sen­ta­tie­kerk, Asten


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose