link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Benoeming nieuwe priester voor onze parochie

Per 1 oktober

gepubliceerd: zaterdag, 17 september 2022
foto: Wim Koopman
Benoeming nieuwe priester voor onze parochie

De pa­ro­chie heilige Fran­cis­cus laat met weten dat onze bis­schop, mgr. de Korte, een nieuwe pries­ter voor onze pa­ro­chie heeft benoemd. Per 1 ok­to­ber 2022 zal Stefan Schevers als pastor (kape­laan) het pas­to­rale team van onze pa­ro­chie ver­ster­ken. Hij is tot op heden werk­zaam geweest in de Wil­li­brordus-pa­ro­chie in Eersel.

Pastor Schevers gaat in de pastorie van Ommel wonen maar is door de bis­schop niet spe­ci­fiek benoemd voor het bede­vaarts­oord of de paro­chie­kerk in Ommel. Hij zal pa­ro­chie-breed mee­werken om het geheel van onze pa­ro­chie op te bouwen rich­ting een sterkere toe­komst. Het bede­vaarts­oord Mariaoord en de paro­chie­kerk Ommel vallen direct onder de verant­woor­de­lijk­heid van mij­zelf. 

Vanaf 1 ok­to­ber zal pastor Schevers zijn intrek nemen in de pastorie in Ommel en dan ook deel uitmaken van het pas­to­rale team. Hij zal de ko­men­de maan­den voor­na­me­lijk gebruiken om onze grote pa­ro­chie te leren kennen en er in te groeien.

Pastor Schevers en ikzelf zijn geen onbeken­den voor elkaar. Van 2016 tot 2018 hebben wij samen­ge­werkt in de pa­ro­chie heilige Fran­cis­cus in Kerkdriel (de Bom­me­ler­waard). Ik ben dank­baar dat pastor Schevers in onze pa­ro­chie komt werken.

Te zijner tijd zal er een gelegen­heid komen waarbij pa­ro­chi­anen kennis kunnen maken met pastor Schevers. U wordt hier zeker nog over geïn­for­meerd.

Voor nu heet ik pastor Schevers van harte welkom en wens hem een hele goede en gezegende tijd toe in onze mooie pa­ro­chie.

Namens het pa­ro­chie­bestuur en het pas­to­rale team,

Pastoor Steijaert


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose