link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vredesvuur in Ommel

gepubliceerd: vrijdag, 23 september 2022

De stich­ting ‘Vrij­heidsvuur de Peel’ heeft onlangs de jaar­lijkse ceremonie rond het Vrij­heidsvuur in een van onze Peel­ge­meen­ten geor­ga­ni­seerd. Dit jaar vond deze ceremonie plaats in Deurne in navol­ging van de ceremonies in Asten (2019), Geldrop/Mierlo (2020) en Meijel (2021).

Samen met de (loco) burge­mees­ters van de zeven Brabantse en vier Limburgse ge­meen­ten werd dit jaar het Vrij­heidsvuur ontstoken bij de kasteelruine in Deurne. Herdacht wer­den daar niet alleen de gevallenen uit WOII, maar ook alle gevallenen die daarna nog hebben gestre­den voor onze vrij­heid.

Het Vrij­heidsvuur werd onder be­ge­lei­ding van Fire brigade Pipes & Drums uit Gemert en een lopers­groep uit Deurne over­ge­dragen aan Burge­mees­ter Greet Buter uit Deurne. Alle burge­mees­ters ontstaken daarna hun eigen fakkel aan het vrij­heidsvuur en gaven die door aan de gil­den/schutterijen en lopers van hun eigen ge­meen­te om zo als een lopend vuurtje het vuur let­ter­lijk door de peel­regio te ver­sprei­den.

Het vrij­heidsvuur werd dit jaar in het kader van het blijvend her­denken van vrij­heid geor­ga­ni­seerd. Vele vrij­wil­li­gers uit de deel­ge­meen­ten hebben geholpen om deze ceremonie in de Peel bij­zon­der en kleur­rijk te maken, onder het motto ‘ de Peel kent geen grenzen”.

Op dins­dag 19 sep­tem­ber hebben de lopers van Jasper Sport het be­vrij­dingsvuur vanuit Deurne naar de Kerk in Ommel gebracht en daar is het vuur over­ge­dragen en wordt het in bewa­ring geno­men.

Donder­dag 22 sep­tem­ber om 20.00 is het vuur over­ge­dragen vanuit de kerk in Ommel naar het oorlogs­mo­nu­ment aan het Ommels Eindje waar het vrij­heidsvuur met één minuut stilte heeft gebrand bij aanwe­zig­heid van de nabestaande van de over­le­de­ne familie leden Klaus en Michiels tij­dens de tweede Wereld­oor­log.

De stich­ting ‘Vrij­heidsvuur de Peel’ bedankt de lopers van Jasper Sport Someren.

Namens de stich­ting,

Pieter Slegers


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose