link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Dag van bezinning

Zaterdag 18 maart - Foyer de Charité Thorn

gepubliceerd: zaterdag, 4 maart 2023

Foyer de Charité Thorn

Hoe fijn is het om eens een dagje helemaal los te zijn van al die afspraken en ver­plich­tingen? De tele­foon, tablet, multimedia die ons dage­lijks over­val­len met in­for­ma­tie en indrukken?

Hoe fijn zou het zijn om eenmaal in de twee maan­den een dagje de hec­tiek uit te stappen maar de stilte in te stappen? Om te be­zin­nen op ons leven en wat er gebeurt. God nodigt ons uit om binnen te gaan in zijn liefde en rust. En ver­vol­gens weer het alle­daag­se in te stappen: ver­frist en gevoed.

In be­zin­ningshuis Foyer de Charité in Thorn beleven we een dagje stilte en be­zin­ning aan de hand van een thema. Pries­ter Andre Pierik ver­zorgt tweemaal een uitleg van een Bijbel­ver­haal. Een opstap voor rust, be­zin­ning en gebed. Verder vieren we samen de Eucha­ris­tie. Er is ruimte voor per­soon­lijk gebed, een wan­de­ling en per­soon­lijke tijd. Pastoor Steijaert zal de deel­ne­mers ver­ge­zel­len op deze dag.

Thema op 18 maart: "Je rijk weten met Jezus".

Pro­gram­ma

9.15 uur ont­vangst met koffie/thee
9.45 uur uitleg over thema met Bijbel­ver­haal
10.30 uur tijd voor gebed, wan­de­ling en be­zin­ning
11.30 uur Eucha­ris­tie
12.45 uur warme maal­tijd
13.30 uur uitleg over thema met Bijbel­ver­haal
15.15 uur uit­stel­ling van het Aller­hei­ligste, gelegen­heid tot stille aanbid­ding
16.00 uur gelegen­heid tot het bid­den van het rozen­hoedje
16.30 uur zegen door pries­ter André Pierik
daarna Afslui­ting met koffie/thee en vertrek

Details

datum: zater­dag 18 maart 2023
tijd: van 9.15 tot 16:30 uur
plaats: Foyer de Charité, Onder de Bomen 2, 6017 AL  Thorn
ver­voer: wordt onderling gere­geld
kosten: Richt­prijs € 20-25 en bij de Foyer de Charité te voldoen
aanmel­ding: pastooraal­team@rkfran­cis­cus.nl
of 06 - 24 33 94 94

 Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose