link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Maria Lichtmis en Blasiuszegen

Donderdag 2 en vrijdag 3 februari

gepubliceerd: dinsdag, 31 januari 2023

Opdracht van de Heer in de Tempel

Blasiuszegen

Op 2 februari viert de Kerk het feest van de Opdracht van de Heer in de Tempel. Bij dit feest her­denken we dat Jezus als pas­ge­bo­ren baby volgens de joodse wet is opgedragen aan God.

Tijdens het bezoek aan de tempel wordt Jezus, in de armen van zijn moe­der Maria, door de oude man Simeon herkend als het ‘Licht voor de volkeren’. Dit feest wordt ook wel Maria Licht­mis genoemd. Bij het begin van de H. Mis wor­den door de pries­ter kaarsen gezegend en door alle aanwe­zigen aangestoken om aan te geven dat Jezus voor ons ook het licht is. Zingend betreedt de pries­ter het altaar: “Licht tot Open­ba­ring aan de volkeren en glorie aan Gods volk Israël”.

  • Donder­dag 2 februari om 19:00 wordt het Feest van Maria Licht­mis in Asten gevierd.

Blasius­ze­gen

Op 3 februari viert de Kerk de ge­dach­te­nis van de heilige Blasius. Blasius is de patroon­hei­lige tegen keel­aan­doe­ningen. Het is een traditie om na de H. Mis de Blasius­ze­gen te ont­van­gen. Deze wordt door de pries­ter gegeven door twee kaarsen gekruist voor een persoon te hou­den onder het uit­spre­ken van de Blasius­ze­gen. De kaarsen die wor­den gebruikt zijn kaarsen die tij­dens het Feest van Maria Licht­mis zijn gezegend.

  • Vrij­dag 3 februari om 19:00 uur wordt de Blasius­ze­gen na de H. Mis in Someren gegeven aan allen die dit willen.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose