link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

H.Mis in Someren op woensdag 5 april vervalt

I.v.m. de Chrismamis in de Sint-Janskathedraal

gepubliceerd: zaterdag, 1 april 2023

In de Goede Week wordt we­reld­wijd de zo­ge­naamde Chrisma-mis gevierd. Tijdens deze Mis wor­den de heilige oliën gewijd: Chrisma, olie voor de zie­ken­zal­ving en olie voor dopelingen. Iedere bis­schop nodigt voor deze Mis de pries­ters uit die in zijn bisdom werk­zaam zijn. De pries­ters hernieuwen tij­dens deze Mis ook hun trouw aan de bis­schop.

In ons bisdom wordt traditie­ge­trouw de Chrisma-mis gevierd op de woens­dag voor Witte Donder­dag. Het is een bij­zon­dere plech­tig­heid. Deze Mis begint om 19.00 uur en alle pa­ro­chi­anen uit het hele bisdom zijn van harte uit­ge­no­digd.

Ons pas­to­rale team gaat ook naar de Chrisma-mis. Van­wege deze speciale gelegen­heid gaat de avond­mis in Someren op woens­dag 5 april dan ook niet door.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose