link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Thema-avond - Vasten is Meer dan Minder

Donderdag 2 maart - 20.00 uur - Kerk Asten

gepubliceerd: maandag, 20 februari 2023
foto: Markus Spiske
Vasten is Meer dan Minder

Carnaval is voorbij en vanaf Aswoens­dag begint de vasten­pe­rio­de. Vasten als voor­be­rei­ding op het paas­feest.

De veer­tig­da­gen­tijd valt in onze streken altijd samen met het begin van een nieuwe lente, tenzij Pasen heel vroeg valt. Zoals de gehele natuur vol fris leven wordt (lammetjes, eerste bloemen, jonge knopen aan de bomen...) wil men ook opnieuw fris beginnen, doet men de grote schoonmaak, willen chris­te­nen hun geloof opfrissen.

Te­gen­woor­dig is deze periode niet meer van­zelf­spre­kend, alhoewel veel mensen zich aan­ge­spro­ken door een bepaalde manier van “vasten”

Op deze avond kijken we terug naar het “vasten” van vroe­ger en hoe nu de vas­ten­tijd wordt beleefd. We kijken naar andere vormen van “vasten” maar ook naar gewoontes in andere culturen en geloofs­over­tui­gingen.

We staan stil bij het feit dat “vasten” niet alleen min­der eten betekent maar dat “vasten” ook men­taal iets met je doet. Je wordt men­taal sterker en je merkt dat andere beslomme­ringen in je leven een andere bete­ke­nis gaan krijgen.

De thema-avond vindt plaats op don­der­dag 2 maart om 20.00 uur in de bij­zaal van de kerk in Asten (toegang via de hoofd­in­gang). Er zijn geen kosten aan verbon­den maar een vrij­wil­lige bijdrage is altijd welkom.

U kunt zich aanmel­den door een mailtje te sturen naar: j.swaanen@rkfran­cis­cus.nl
U kunt ook bellen naar diaken Jack Swaanen (06 – 54 955 942) of een briefje in de brievenbus van de pastorie te doen.

Alles op een rijtje

wat: Thema-avond
thema: Vasten is Meer dan Minder
datum: don­der­dag 2 maart 2023
tijd: vanaf 20.00 uur
locatie: H. Maria Praesen­ta­tie­kerk
Wilhelmina­straat 1-3, Asten
entree: gratis, vrij­wil­lige bijdrage
aanmel­den: Diaken Jack Swaanen
(06) 549 55 942
j.swaanen@rkfran­cis­cus.nl
of een briefje in de brievenbus van de pastorie


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose