link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Thema-avond - Leven, lijden en opnieuw leven

Donderdag 16 maart - 20.00 uur - Kerk Asten

gepubliceerd: dinsdag, 7 maart 2023
foto: Liza Summer
Thema-avond - Leven, lijden en opnieuw leven

Carnaval is voorbij en vanaf Aswoens­dag begint de vasten­pe­rio­de. Vasten als voor­be­rei­ding op het paas­feest. De tweede thema-avond in de Veer­tig­da­gen­tijd draagt als titel: “leven, lij­den en opnieuw leven”.

Bij het leven hoort lij­den. Er is niemand die in zijn leven géén periode kent waarop niet een of andere vorm van lij­den wordt ervaren. Hoe dit lij­den wordt ervaren is van persoon tot persoon ver­schil­lend.

Tijdens deze thema-avond staan we stil bij het men­se­lijk lij­den, zowel licha­me­lijk als psy­chi­sch, maar na­tuur­lijk ook bij het lij­den van Jezus. We zullen zien dat lij­den het leven niet beëindigt. Na het lij­den kun je je leven weer oppakken, maar mis­schien wel anders dan vóór het lij­den.

Prak­tisch

De thema-avond vindt plaats op don­der­dag 16 maart om 20.00 uur in de bij­zaal van de kerk in Asten (toegang via de hoofd­in­gang). Er zijn geen kosten aan verbon­den maar een vrij­wil­lige bijdrage is altijd welkom.

U kunt zich aanmel­den door een mailtje te sturen naar: j.swaanen@rkfran­cis­cus.nl. U kunt ook bellen naar diaken Jack Swaanen (06 – 54 955 942) of een briefje in de brievenbus van de pastorie te doen.

 

Alles op een rijtje

wat: Thema-avond
thema: Leven, lij­den en opnieuw leven
datum: don­der­dag 16 maart 2023
tijd: vanaf 20.00 uur
locatie: H. Maria Praesen­ta­tie­kerk
Wilhelmina­straat 1-3, Asten
entree: gratis, vrij­wil­lige bijdrage
aanmel­den: Diaken Jack Swaanen
(06) 549 55 942
j.swaanen@rkfran­cis­cus.nl
of een briefje in de brievenbus van de pastorie

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose