link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Parochieavond: filmreeks Sycamore

Dinsdag 4 april 2023 - 20.00 uur - Asten

gepubliceerd: woensdag, 29 maart 2023

Elke eerste dins­dag van de maand or­ga­ni­seert de pa­ro­chie een pa­ro­chie-avond. Een avond voor ont­moe­ting en samen leren over ons geloof en de relatie met ons leven en dat van anderen. De avon­den wor­den ver­zorgd door de leden van het pas­to­rale team. In juli en au­gus­tus bekijken en bespreken we een drietal filmpjes uit de filmsreeks Sycamore. Ieder filmje heeft een eigen thema. 

Dins­dag 4 april: Schep­ping, zondeval en verlos­sing

Vind je de schep­ping mooi? Waarom is er lij­den in deze wereld? Wat is de bete­ke­nis van Jezus als Ver­los­ser? Allerlei vragen waarover we met elkaar in gesprek gaan op deze Sycamore-avond.

Deze avond wordt ver­zorgd door diaken Swaanen.

Tot 4 april en wees welkom!

Pro­gram­ma

20.00 uur binnen­komst, kennis­ma­king, bijpraten onder het genot van een kopje koffie/thee
20.30 uur film en gesprekken
21.15 uur afron­ding en aan­slui­tend een drankje (voor wie dit wil)

Details

plaats: bijsacristie in de kerk van Asten
(toegang via de hoofd­in­gang of zij-ingang aan de Wilhelmina­straat)
datum: dins­dag 7 februari 2023
tijd: 20.00 - 21.15 uur
kosten: gratis, maar een vrij­wil­lige bijdrage wordt ge­waar­deerd
voor wie?: ie­der­een die nieuws­gie­rig is. Er is zeker geen voorkennis vereist
aanmel­ding: pas­to­raal­team@rkfran­cis­cus.nl
06 - 54 955 942 (diaken Jack Swaanen)
of een briefje in de brievenbus van de pastorie te Asten

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose