link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Terugblik Palmpasenviering

gepubliceerd: dinsdag, 4 april 2023
Terugblik Palmpasenviering

Een bij­zon­dere Palm­zon­dag­vie­ring vond zon­dag 2 april plaats in de kerk van Asten. Deze vie­ring werd voor­ge­gaan door pastor Stefan Schevers, geassis­teerd door diaken Jack Swaanen en missiepater André Heijli­gers.

Ook de vor­me­lin­gen van dit jaar waren bij de vie­ring aanwe­zig. Zij had­den, vóór de vie­ring, in de bijsacristie, een mooie Palm­pasen­stok gemaakt, en zich verzameld In de pastorietuin, waar zij het verhaal van de blijde intocht van Jezus in Jeru­za­lem hoor­den en dat ook daad­wer­ke­lijk naspeel­den tot in de kerk. Intussen zaten de mensen in de kerk stil en rus­tig te wachten tot de vie­ring zou beginnen. Die stilte wekte een ver­wach­tings­volle span­ning op. We hoor­den, door de kerkmuren heen, de kin­de­ren in de verte al ‘Hosanna!’ roepen, tot zij ein­de­lijk, en nog steeds roepend, en­thou­siast de kerk binnenkwamen met hun Palm­pasen­stokken.

De stokken wer­den vooraan bij het altaar geplaatst en de kin­de­ren gingen daarna in de kerk zitten. Op één jongen na: hij mocht tij­dens de woord­dienst helpen door een extra micro­foon vast te hou­den als een echte geluidsman, voor de TV-opnames van SIRIS. Bij de consecrratie brachten de kin­de­ren tweemaal een groet door hun Palm­pasen­stokken omhoog te heffen.

Het was een mooie, waar­dige en tege­lijker­tijd heel leven­dige vie­ring. Voor herhaling vat­baar!

Video

Lokale omroep SIRIS heeft weer een mooie video gemaakt van de hele vie­ring. Van de video hebben we een paar frames omgezet in foto's en hier­on­der geplaatst.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose