link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Passieconcert Koepelkerk Lierop

gepubliceerd: donderdag, 6 april 2023

Op vrij­dag 7 april, Goede Vrij­dag, wordt in de Koepel­kerk van Lierop een Passie­con­cert uitge­voerd door het Strijps Kamer­koor. Het koor staat onder lei­ding van Rienk Bakker en mede­wer­king wordt verleend door Hanke Scheffer.

Het Via Crucis van Franz Liszt staat centraal en wordt aan­ge­vuld met een aantal a capella­stukken van Gesualdo.

  • Het concert begint om 20.00 uur
  • Toegang is gratis - er is een collecte achteraf

Strijps Kamer­koor

Wij zijn een kleur­rijke groep mensen met een gemeen­schap­pe­lijke harts­tocht voor samen zingen. We hechten veel waarde aan het proces waarin in­di­vi­duele mensen hun stemmen alsmaar verfijnen om ze samen te laten komen in één harmo­nisch en dyna­misch geheel. Wij willen luis­te­raars verrassen, ontroeren en mee­ne­men in een actueel, muzikaal verhaal en we willen ook zelf verrast, ontroerd en mee­ge­no­men wor­den.

 


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose