link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Eerste H. Communie en Vormsel

gepubliceerd: dinsdag, 11 april 2023

Sacramenten

Op meer­dere plaatsen in onze pa­ro­chie hebben kin­de­ren en jonge mensen zich aangemeld om de sacra­menten van Eucha­ris­tie en Vormsel te mogen ont­van­gen. De voor­be­rei­dingen zijn vorig jaar be­gon­nen en tussen Pasen en Pink­ste­ren zullen er Eerste H. Communie­vie­ringen plaats­vin­den. In de pa­ro­chie is er één vormsel­vie­ring. Die zal in de kerk van Asten zijn.

Hoop­vol en bemoe­digend

De pa­ro­chie is blij met de aanmel­dingen vanuit onze hele pa­ro­chie en hoopt dat de kin­de­ren en jeugd mogen beseffen dat God in de persoon van Jezus Christus ook met hen een weg wil gaan.

 

tijd plaats vie­ring bij­zon­der­he­den voor­gan­ger
zater­dag, 15 april 2023
15.30 Asten Oefenen Eerste H.Communie Asten Pastoor Steijaert
zon­dag, 16 april 2023 - 2e Zondag van Pasen
11.00 Asten Eucha­ris­tie 1e H. Communie Asten
Pastoor Steijaert
vrij­dag, 21 april 2023
13.30 Someren Oefenen Eerste Communie Lierop
Pastor Steijaert
zater­dag, 22 april 2023 - 3e Zondag van Pasen (vigilie)
13.00 Someren Eucha­ris­tie Eerste Communie­vie­ring Someren Heide Pastor Schevers
14.00 Lierop Eucha­ris­tie Eerste Communie­vie­ring Lierop
Pastoor Steijaert
zater­dag, 13 mei 2023 - 6e Zondag van Pasen (vigilie)
13.00 Someren Eucha­ris­tie Eerste Communie Someren Pastor Schevers
vrij­dag, 19 mei 2023
11.30 Someren Eind Oefenen Eerste Communie Someren Eind Pastoor Steijaert
zater­dag, 20 mei 2023 - 7e Zondag van Pasen (vigilie)
13.00 Someren Eind Eucha­ris­tie Eerste Communie­vie­ring Someren Eind Pastoor Steijaert
vrij­dag, 2 juni 2023
19.00 Asten Eucha­ris­tie Vormsel­vie­ring hele pa­ro­chie
Deken Seidel


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose