link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Oecumenische gespreksavonden

Vanaf woensdag 7 juni in Someren

gepubliceerd: woensdag, 31 mei 2023

OecumeneDe katho­lie­ke en pro­tes­tantse geloofs­ge­meen­schappen in Asten en Someren or­ga­ni­se­ren ge­za­men­lijk een reeks oecu­me­nische gespreks­avon­den. Tijdens deze avon­den wor­den geloofsaspecten be­spro­ken door zowel katho­lie­ken als pro­tes­tan­ten. De gespreks­avon­den vin­den plaats in de ont­moe­tings­ruim­te van de pro­tes­tantse kerk aan Speelheuvel­plein 6 in Someren en duren van 20.00 tot 21.30 uur.

Ie­der­een is welkom

De avon­den zijn bedoeld voor ie­der­een die geïn­te­res­seerd is in het katho­lie­ke en pro­tes­tantse geloof en willen leren over de over­een­kom­sten en verschillen tussen deze geloofs­ge­meen­schappen. Er is geen voorkennis vereist en ie­der­een is van harte welkom. U hoeft zich niet op te geven en kunt gewoon binnenlopen. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Pro­gram­ma

woens­dag 10 mei: Ge­loofs­be­lij­de­nissen
woens­dag 24 mei: Meer over Maria
woens­dag 7 juni: Sacra­menten - de over­een­kom­sten en verschillen bij pro­tes­tan­ten en katho­lie­ken
woens­dag 21 juni: Het ker­ke­lijk jaar rond

Meer in­for­ma­tie

Voor meer in­for­ma­tie kunt u bellen naar:

  • Dominee van Litsen­burg – 06 - 10 98 33 23
  • Diaken Jack Swaanen – 06 - 54 955 942

De oecu­me­nische gespreks­avon­den bie­den een mooie gelegen­heid om elkaar beter te leren kennen en van elkaar te leren. We hopen dan ook op een grote opkomst en kijken uit naar mooie en in­spi­re­rende avon­den.

Graag tot ziens op de oecu­me­nische gespreks­avon­den!

 Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose