link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Van generatie op generatie

Parochiaan vertelt in Katholiek Nieuwsblad

gepubliceerd: maandag, 24 juli 2023

Eline Bernards uit Someren is een sinds een jaar een toegewijd kerk­gan­ger in onze pa­ro­chie. Op dit moment is zij bezig met de voor­be­rei­ding om in de­cem­ber in de katho­lie­ke Kerk te wor­den opgeno­men. Zij ont­vangt dan de sacra­menten van het Doopsel en het Vormsel. Ook zal zij dan voor de eerste keer de H. Communie ont­van­gen. Eline heeft een weg afgelegd waarbij ze voor een be­lang­rijk deel is gesteund door het voor­beeld van haar groot­ou­ders.

De directe maar zeker de indirecte rol van groot­ou­ders is voor velen een onbekend gegeven. En de waarde van hun ge­loofs­le­ven als voor­beeld voor jon­ge­ren wordt nogal eens onder­schat. Paus Fran­cis­cus wil graag de aan­dacht ves­tigen op de be­lang­rijke rol van ouderen in onze Kerk als degenen die het geloof door­ge­ven.

In dit kader verscheen vorige week in het week­blad ‘Katho­liek Nieuws­blad’ een artikel over het be­lang­rijk van ouderen in het kader van de Wereld­dag van Groot­ou­ders en Ouderen (23 juli). In dit artikel is ook een inter­view opgeno­men met Eline en haar groot­ou­ders. Het is een mooi artikel over hoe God ook in deze tijd zorgt voor zijn Kerk en mensen van alle leeftij­den aanspreekt.

Frits, Eline en Antoinette Bernards helpen elkaar om het geloof een plek te geven in hun leven.
“We geven elkaar het ver­trouwen om op onze eigen wijze ermee bezig te zijn.”
foto: KN / Luuk van den Einden

(Her)ont­dek­ken samen de Kerk:
‘Alleen kunnen we niet vooruit­ko­men’

Luuk van den Einden - Katho­liek Nieuws­blad - 21 juli 2023

De band tussen groot­ou­ders en klein­kin­de­ren staat centraal tij­dens de derde Wereld­dag voor Groot­ou­ders en Ouderen. Opa’s en oma’s en hun klein­kin­de­ren kunnen elkaar helpen groeien in het geloof: “Haal je in­spi­ra­tie vooral uit ouderen, als het om het geloof gaat.”

Sinds 2021 viert de Kerk op de vierde zon­dag van juli de Wereld­dag voor Groot­ou­ders en Ouderen. Paus Fran­cis­cus stelde de dag in omdat hij vindt dat ouderen vaak over het hoofd wor­den gezien, terwijl zij “de overbrug­ging tussen ver­schil­lende gene­ra­ties zijn, die erva­ringen over het leven en het geloof door­ge­ven aan jon­ge­ren”. De datum is niet zomaar gekozen: die valt altijd rond de feest­dag van de heiligen Anna en Joachim, de groot­ou­ders van Jezus.

‘Weer opgepakt’

De familie Bernards uit Someren onder­vindt die “overbrug­ging” aan den lijve. De acht­tien­ja­rige Eline bereidt zich voor op haar voor de­cem­ber geplande doopsel. Ze raakte geïn­te­res­seerd in het geloof dankzij een goede vriend van haar.

“Ik wilde graag een keer naar de kerk om te zien hoe dat zou zijn”, ver­telt ze. “Niemand in mijn familie ging nog, dus toen heb ik oma gevraagd of ze nog naar de kerk ging en of ik dan een keer mee kon.”

“Ik ging eigen­lijk niet meer echt, maar voor Eline heb ik het weer opgepakt”, zegt groot­moe­der Antoinette. Als koorlid kwam ze voor de corona­pan­de­mie regel­ma­tig in de kerk, maar door de maat­regelen kwam dat op een laag pitje te staan. “Toen Eline mij vroeg om met haar naar de kerk te gaan, ben ik weer een ‘trouwe’ kerk­gan­ger gewor­den.” Inmiddels gaat ze met haar klein­doch­ter en haar echt­ge­noot Frits weer weke­lijks naar de Mis.Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose