link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Oecumenische viering

Zondag 15 oktober - 10.00 uur - Protestantse kerk Someren

gepubliceerd: zondag, 8 oktober 2023
‘De zaaier’ - olieverf-schilderij door Vincent van Gogh
‘De zaaier’ - olieverf-schilderij door Vincent van Gogh

Al een aantal jaren is het een goede gewoonte dat de Fran­cis­cus­paro­chie en de Hervormde Ge­meen­te Asten- Someren ge­za­men­lijk een oecu­me­nische vie­ring hou­den. Een vie­ring voor zowel pro­tes­tan­ten als katho­lie­ken.

Oecumene

Oecu­me­nische vie­rin­gen zijn leer­zaam omdat je dan elkaars spiri­tua­li­teit kunt proeven, die soms heel anders is dan wat je zelf kent in je eigen kerk, en dat verrijkt je. Je leert elkaar waar­de­ren als deel van Christus’ we­reld­wijde en veel­kleu­rige kerk. Het samen zijn, samen bid­den en zingen geeft echt een gevoel van ver­bon­den­heid.

Zorgen over de dag van Morgen?

Het thema van deze oecu­me­nische vie­ring is “zorgen over de dag van Morgen?”. Aan de hand van Bijbel­tek­sten zullen diaken Swaanen en dominee van Litsen­burg u mee­ne­men in hun gedachten over het thema.

Dank­dag voor gewas en arbeid

Deze zon­dag staat in het teken van ‘Dank­dag voor gewas en arbeid’. Een dank­dag is een gebruik uit de Mid­del­eeuwen, en in deze vie­ring wordt God gedankt voor de verkregen gewassen. Voor deze gelegen­heid zal de kerk versierd zijn met oogstproducten en zullen we samen Avondmaal vieren. Naast Bijbel­le­zingen en gebed is na­tuur­lijk ook ruimte voor samenzang.

Welkom

U bent van harte welkom op 15 ok­to­ber om 10.00 uur in de Pro­tes­tantse kerk, Speelheuvel­plein 6 in Someren.

Details

wat: Oecu­me­nische vie­ring
thema: Zorgen over de dag van Morgen?
datum: Zondag 15 ok­to­ber 2023
tijd: 10.00 uur
locatie: Pro­tes­tantse kerk
Speelheuvel­plein 6 Someren

 


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose