link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vier de Goede Week mee

gepubliceerd: maandag, 18 maart 2024

Aanstaande zon­dag 24 maart is het Palm­zon­dag. Het is het begin van wat de chris­te­nen ‘de Goede Week’ noemen. Op Palm­zon­dag vieren en gedenken we de intocht van Jezus in Jeru­za­lem. Christus wordt in Jeru­za­lem onthaald als de nieuwe koning van Israël maar enige dagen later is er van deze lof weinig meer over. Jezus wordt na de vie­ring van het Laatste Avondmaal gearres­teerd, gegeseld en sterft aan het kruis. Maar God de Vader brengt Hem tot leven en opent daar­mee een toegang tot een nieuw leven voor de mens.

Ac­ti­vi­teiten

wanneer tijd dag waar wat
Zondag 24 maart 09.30-12.00 uur Palm­zon­dag Kerk Asten (start) Ac­ti­vi­teiten met kin­de­ren (6-10 jr) met aan­slui­tend de vie­ring van de Eucha­ris­tie
Dins­dag 26 maart 19.00-20.30 uur Moment van VerLich­ting kerk Asten Vrije inloop, rus­tige medi­ta­tieve muziek, ruimte voor stilte en be­zin­ning, gelegen­heid tot opsteken van een kaars

Vie­rin­gen

In de Goede Week is er een aan­ge­slo­ten reeks van vie­rin­gen die het hart vormen. Het zoge­naamde Triduüm: Witte Donder­dag (vie­ring Laatste Avondmaal), Goede Vrij­dag (lij­den en sterven van Jezus) en Stille Zater­dag/Paas­wake (de door­tocht van dood naar leven). Om op zon­dag te ein­digen bij het feest van Pasen, de Ver­rij­ze­nis van Jezus.

Het Triduüm is eigen­lijk één vie­ring maar dan verspreid over meer­dere dagen. Ze horen bij elkaar. De Paas­wake vieren kan niet zon­der Goede Vrij­dag en kan ook niet zon­der Witte Donder­dag – en omgedraaid. Het Triduüm vieren we in onze pa­ro­chie dan ook op één plaats, in de H. Maria Pre­sen­ta­tie­kerk in Asten. De vie­rin­gen van Palm­zon­dag, Eerste en Tweede Paas­dag zijn op meer­dere plaatsen.

Bij het over­zicht van de vie­rin­gen ziet u het actuele over­zicht van alle li­tur­gische plech­tig­he­den in de Goede Week en met Pasen.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose