link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Palmzondag voor gezinnen

gepubliceerd: maandag, 18 maart 2024

De pa­ro­chie nodigt kin­de­ren in de pa­ro­chie uit om met hun ouders op 24 maart naar de kerk in Asten te komen. Want op 24 maart viert de Kerk Palm­zon­dag.

We vieren dat Jezus Jeru­za­lem binnen­komt en door ie­der­een wordt toegejuicht. Maar een paar dagen later is het heel anders. De mensen wijzen Jezus af en doden Hem zelfs. Maar daar is niet alles mee gezegd want God de Vader laat Hem opstaan op Paas­zon­dag.

We willen dit samen met kin­de­ren en ge­zin­nen gedenken en vieren. We beginnen deze dag om 9.45 uur in de kerk in Asten. Hierna gaan we naar het pa­ro­chie­cen­trum, de pastorie en ge­meen­schapshuis ‘t Kwar­tier. Daar zijn een aantal leuke spellen en ac­ti­vi­teiten die te maken hebben met alles wat er gebeurt in de Goede Week.

Hierna is er om 11.00 uur de vie­ring in de Maria Pre­sen­ta­tie­kerk. Daar zullen de kin­de­ren die hun Eerste Communie doen de kerk binnen­ko­men met hun Palm­pasen­stokken die ze zelf hebben gemaakt en versierd. Ook zullen ze tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring meehelpen.

De pa­ro­chie heet ie­der­een van harte welkom!

Werk­groep Palm­zon­dag­vie­ring

Details

datum: zon­dag 24 maart 2024
tijd: 9.30 uur inloop
9.45 uur aan­vang pro­gram­ma
locatie: Maria Pre­sen­ta­tie­kerk Asten

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose