link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Ontdek inspiratie en dialoog bij het Inspiratiecafe

Dinsdag 2 april - 20.00 uur - Zijzaal Maria Presentatiekerk Asten

gepubliceerd: vrijdag, 29 maart 2024

Als ver­volg op de pa­ro­chie­avond van 5 maart nodigen wij ie­der­een van harte uit om deel te nemen aan een in­spi­re­rende ver­die­pings­avond op dins­dag 2 april, aan­vang 20.00 uur. Deze bij­zon­dere avond vindt plaats in het zij­zaaltje van de kerk in Asten en biedt een unieke gelegen­heid om samen diep­gaande gesprekken te voeren over thema's die ons allen raken.

Afterparty

Het centrale thema van deze avond is ‘Pasen-Afterparty met abdijbier’ en heeft betrek­king op fun­da­men­tele vragen over “de Geest”.

Temid­den van de verstilde kloostermuren, waar sober­heid en con­tem­pla­tie regeren, onthult zich een verrassend tafereel: de bedachtzame monniken brouwen hun eigen bier. Deze paradoxale praktijk belichaamt de rijke diver­si­teit van het kloosterleven. Met Pasen, het feest van de ver­rij­ze­nis, krijgt dit brouwsel een diepere dimensie, als symbool voor de vreugde van het leven.

Tijdens deze ver­die­pings­avond hou­den we een be­schei­den bierproeverij die niet alleen een smaak­volle erva­ring biedt, maar ook een zeldzame inkijk in de eeuwen­oude klooster­cul­tuur, waar traditie en tijd­loze waar­den samensmelten. De ver­die­pings­avond staat open voor ie­der­een, ongeacht reli­gi­euze ach­ter­grond of per­soon­lijke over­tui­gingen. Het is een gelegen­heid om samen dieper na te denken, te praten en te groeien.

Na afloop van de ver­die­pings­avond nodigen we u van harte uit om in een in­for­mele sfeer ver­der te praten en elkaar te ont­moe­ten onder het genot van een drankje.

Details

datum: Dins­dag 2 april 2024
tijd: van 20.00 tot 22.00 uur
Locatie: Zijzaal Maria Pre­sen­ta­tie­kerk Asten

 


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose