link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gezinsmiddag rond H. Bernadette

Zondag 28 april - 12.00 uur - Sint-Janskathedraal Den Bosch

gepubliceerd: maandag, 15 april 2024

Ber­na­dette is een gewoon meisje van 14 jaar. Als ze op een dag langs een berg­ri­viertje loopt, hoort ze plot­se­ling een zacht geluid. In een grot ziet ze een mooie jonge vrouw staan. Even lijkt het alsof de wereld om haar heen niet meer bestaat. Ber­na­dette ziet alleen nog maar die mooie dame in het wit...

Zo begon 165 jaar gele­den de ge­schie­de­nis van Lourdes, een bede­vaart­stad in Frank­rijk. De dame in het wit was Maria, de moe­der van Jezus. Door die bij­zon­dere ont­moe­ting werd Lourdes een plek waar miljoenen mensen uit de hele wereld samen­ko­men. Vol­was­se­nen, maar ook veel kin­de­ren en jon­ge­ren.

Niet ie­der­een kan zomaar naar Frank­rijk reizen en zich on­der­dom­pe­len in dit verhaal. Daarom reizen relieken van de inmiddels heilige Ber­na­dette de wereld rond, ‘om de genade van Lourdes bekend te maken’. In de maand april komen ze naar Neder­land.

Zondag 28 april is er in ’s-Hertogen­bosch een mid­dag voor ge­zin­nen rond de H. Ber­na­dette en O.L. Vrouw van Lourdes. Ge­zin­nen uit alle bis­dom­men zijn daarbij welkom.

Pro­gram­ma

12.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met Kinder­woord­dienst in de Sint-Jans­kathe­draal
13.15 uur Inschrijven in de tuin van de ka­the­draal
13.30 uur Aftrap in de ka­the­draal met een verhaal over Ber­na­dette
13.45 uur Tocht langs personen die met Ber­na­dette en Lourdes te maken hebben
15.15 uur Ont­moe­ten met iets lekkers in de tuin van de ka­the­draal
16.00 uur Maria­vie­ring met licht­pro­ces­sie, zoals in Lourdes
16.45 uur Naar huis

Details

datum: zon­dag 28 april 2024
tijd: van 12.00 tot 16.45 uur
locatie: in en rondom de Sint-Jans­kathe­draal
Toren­straat 16 ’s-Hertogen­bosch
Info: 073 - 523 20 20
familie­pas­to­raat@bisdom­den­bosch.nl
www.bisdom­den­bosch.nl/ber­na­dette
aanmel­den: aanmel­ding@bisdom­den­bosch.nl

 


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose