link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Roepingenzondag

Zondag 21 april

gepubliceerd: vrijdag, 19 april 2024

We bid­den zon­dag 21 april met de wereld­kerk voor roe­pingen. Het thema van de dag luidt: Wat vraagt God van jou?

Vinden jonge mensen in onze pa­ro­chies een ge­meen­schap met een open klimaat waarin mensen echt naar elkaar luis­te­ren naar wat ieder als zijn of haar levens­op­dracht ervaart? Ieder mens kan voor een ander een spiegel van Gods glim­lach wor­den. Je bestem­ming vin­den betekent zo nu en dan tijd vin­den voor grote vragen. Wordt het samen onthaasten of jach­tig overleven en stuiten op grenzen? Je roe­ping vin­den betekent je inner­lijke stem ruimte geven. Het betekent na durven denken over het kost­ba­re geschenk van de oproep van de Heer aan ieder van ons: wat vraagt God van jou?

Paus Fran­cis­cus ziet gelo­vi­gen als “leden van het trouwe pelgrims­volk van de Heer”. Hij nodigt ons uit om de schoon­heid van het Evan­ge­lie te belichamen. “Het be­luis­te­ren van die roe­ping, noemt paus Fran­cis­cus een weg om je diepste verlangen naar geluk te vervullen. Het leven vindt vervulling wanneer we ont­dek­ken wie we wer­ke­lijk zijn, wat onze gaven zijn, waar we ze vrucht kunnen laten dragen en welk pad we dan kunnen volgen...” Het inner­lijk aan­vaar­den van Gods roepstem betekent “instru­ment van liefde, van schoon­heid en vrede” wor­den. Want daar waar we Gods roepstem herkennen en beant­woor­den vanuit een levende geloofs­ge­meen­schap, vin­den we ook ons­zelf: “Uw stem te horen in het diepst van mijn hart, helpt mij om te ont­dek­ken wie ik echt ben, om te wor­den hoe ik bedoeld ben...”.

Voor­bede

Laat ons bid­den dat we als pelgrims van hoop vanuit de weder­zijdse liefde elkaars gaven, talenten en roe­ping herkennen. Heer U heeft ieder van ons ge­roe­pen U en elkaar lief te hebben. Onze pelgrims­tocht op deze aarde is verre van een zin­loze reis of een doel­loze zwerf­tocht. Toch lopen er mensen verloren met gaven en talenten. Heer sterk ons opdat wij, ons meer en meer afstemmen op uw unieke weg met iedere van ons. Help ons elke dag de stap te zetten die nodig is, om vooruit te komen, naar een nieuwe wereld waarin mensen vrede, ge­rech­tig­heid en liefde zaaien en zo de vol­heid van leven binnen­gaan.

Paus Fran­cis­cus


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose