link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Dank-je-welmiddag Someren-Heide

gepubliceerd: maandag, 22 april 2024

Zondag­mid­dag 21 april zijn we met alle vrij­wil­li­gers bijeenge­ko­men voor een etentje bij Heidehof in Someren-Heide ter gelegen­heid van de jaar­lijkse dank-je-wel mid­dag. Een gezellige mid­dag als dank en met waar­de­ring voor de inzet en be­trok­ken­heid van elke vrij­wil­li­ger in welke vorm dan ook voor onze pa­ro­chie, de lokale begraaf­plaats en de St. Jozef­ka­pel. Door er samen voor te gaan maken weer iets moois van en dat geeft weer po­si­tie­ve energie.

Jubila­rissen

Op deze mid­dag zijn ook de jubila­rissen van het Jozef-Paulus­koor in het voetlicht gezet en is hen na het toe­zingen van een lied en het uit­spre­ken van een per­soon­lijk woordje een passende onder­schei­ding uit­gereikt.

55-jarig jubileum: Doortje Driessen
40-jarig jubileum: Bertha Berkers
El van de Vorst
Petra Jeuken
Toos Douven
12½-jarig jubileum: Anneke Beerepoot
Theo Limpens

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose