link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Meimaand - Mariamaand in Ommel

gepubliceerd: zaterdag, 4 mei 2024

We zien uit naar de mei­maand in Ommel met -als het weer meezit- op zater­dag­avond om 18.00 en zon­dag­och­tend om 11.00 uur een H.Mis. Als het weer het toelaat, zal dat in de openlucht zijn vanuit het nieuwe altaar!

Met woens­dag 1 mei na de vie­ring koffie met een lezing over Maria van Ommel met raadslid Sandu Niessen, wees welkom om 8.00 uur.

Wees zon­dag 5 mei welkom bij de eerste openluchtbioscoop over Heilige Fran­cis­cus, een authen­tiek levens­ver­haal met toelich­ting van een het hoofd van de Franciscaner broe­ders uit Den Bosch, Fer van der Reijken. Wees welkom in Mariaoord om 13.00 uur bij de Lourdesgrot!

Zondag 5 mei is in de kerk ook om 15.00 een vredes­vie­ring in de medi­ta­tieve sfeer van Taizé!

Op zon­dag 12 mei wordt het altaar inge­ze­gend door emeritus bis­schop Hurkmans oor­spron­ke­lijk afkoms­tig uit Someren.


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose