link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bedevaart voor gezinnen - Hoor je Mij?

Zaterdag 31 augustus - 9.30 uur - Waalre

gepubliceerd: zaterdag, 18 mei 2024

Net als voor­gaande jaren or­ga­ni­seert de afdeling Familie­pas­to­raat van het bisdom van ’s-Hertogen­bosch een dio­ce­sane dag voor ge­zin­nen. Het wordt weer een heuse ‘bede­vaart voor ge­zin­nen voor één dag’! Het bisdom en de pa­ro­chie Heilige Wil­li­brord (Aalst-Waalre-Valkens­waard) nodigen jullie uit om op zater­dag 31 au­gus­tus een dag met de heilige Wil­li­brord mee te trekken. We doen dat in het mooie Waalre, waar Wil­li­brord ooit zelf een kerk stichtte.

Wil­li­brord trok in het jaar 690 weg uit de veilige abdij in Ierland om in de Neder­lan­den het evan­ge­lie te gaan ver­kon­di­gen. Het werd een heel avontuur. Een onderne­ming als deze kun je nooit op eigen kracht vol­bren­gen. Dat gaat met bid­den, en speuren naar Gods stem voor jou. Hoor ik Hem? Hoort Hij mij?

Op zater­dag 31 au­gus­tus ont­dek­ken we in het voetspoor van de heilige Wil­li­brord allerlei vormen van gebed. Dit doen we spelen­der­wijs, waarbij luis­te­ren en muziek maken be­lang­rijk zijn. We ein­digen let­ter­lijk met een ‘Symfonie van gebed’!

Het is een dag om andere ge­zin­nen te ont­moe­ten, om elkaar te in­spi­re­ren en om samen een feest van deze dag te maken.

Pro­gram­ma

9.30 uur Aankomst bij de Heilige Wil­li­brordus­kerk in Waalre
10.00 uur Opening van de dag in deze kerk
10.30 uur In het voetspoor van Wil­li­brord, een avon­tuur­lijke reis inclusief een ver­zorgde lunch
14.15 uur Spring­pro­ces­sie en af­slui­ten­de eucha­ris­tie­vie­ring
15.15 uur Gezellige afslui­ting
16.00 uur Vertrek

Voor wie?

Voor ge­zin­nen met kin­de­ren in de basis­schoolleef­tijd. Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s, broers, zussen en vriendjes zijn allemaal van harte welkom. We vin­den het bij­zon­der fijn wanneer pa­ro­chies met hun ge­zin­nen komen.

Kosten

De deelname­kos­ten voor deze ontdek­kings­reis zijn € 5 per persoon.

Vervoer

U kunt op eigen gelegen­heid naar de Heilige Wil­li­brordus­kerk in Waalre komen. U kunt ook gebruik maken van gratis busver­voer. U kunt dit aan­ge­ven bij het aanmel­den.

Meer in­for­ma­tie


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose