link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Tweede oecumenische gespreksavond

Woensdag 29 mei - 20.00 uur - Protestantse kerk Someren

gepubliceerd: maandag, 20 mei 2024

De katho­lie­ke en pro­tes­tantse geloofs­ge­meen­schappen in Asten en Someren or­ga­ni­se­ren ge­za­men­lijk een reeks oecu­me­nische gespreks­avon­den. Tijdens deze avon­den wor­den geloofs­as­pecten be­spro­ken door zowel katho­lie­ken als pro­tes­tan­ten. De gespreks­avon­den vin­den plaats in de ont­moe­tings­ruim­te van de pro­tes­tantse kerk aan Speelheuvel­plein 6 in Someren en duren van 20.00 tot 21.30 uur.
 
De avon­den zijn bedoeld voor ie­der­een die geïn­te­res­seerd is in het katho­lie­ke en pro­tes­tantse geloof en willen leren over de over­een­kom­sten en verschillen tussen deze geloofs­ge­meen­schappen. Er is geen voorkennis vereist en ie­der­een is van harte welkom. U hoeft zich niet op te geven en kunt gewoon binnenlopen. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Op woens­dag 29 mei is het gespreks­the­ma “de evan­ge­lis­ten Marcus en Lucas”.
Hoewel de drie synop­tische evangeliën (Matteüs, Marcus en Lucas) veel op elkaar lijken, zijn Marcus en Lucas vaak het meest gelijkend. We willen op deze avond met elkaar praten over de bete­ke­nis van de over­een­kom­sten maar zeer zeker ook over de verschillenen. We gaan zien wat de ach­ter­grond en bete­ke­nis is van deze verschillen.

We nodigen u van harte uit om aanwe­zig te zijn bij deze oecu­me­nische gespreks­avond en om deel te nemen aan de boeiende dis­cus­sies over de evan­ge­lis­ten. Samen kunnen we bruggen slaan en een gemeen­schap­pe­lijke basis vin­den die ons als chris­te­lijke gelo­vi­gen verbindt, ongeacht onze ver­schil­lende tradities en ach­ter­gron­den.

Details

datum: Woens­dag 29 mei, 12 juni en 26 juni 2024
tijd: vanaf 20.00 uur
locatie: Ge­meen­te­cen­trum pro­tes­tantse kerk
Speelheuvel­plein 6 Someren
info: Dominee Van Litsen­burg: 06 - 1098 3323
Jack Swaanen: j.swaanen@rkfran­cis­cus.nl

 


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose