link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Het nieuwe parochieblad is uit!

gepubliceerd: vrijdag, 24 mei 2024

Parochieblad Mei 2024Het nieuwe pa­ro­chie­blad is weer digi­taal en in de kerken te vin­den. Dit nummer bevat onder meer een ver­slag van de Missio­naire Pa­ro­chie-con­fe­ren­tie waar een grote groep pa­ro­chi­anen bij aanwe­zig was, maar ook een reportage over een kunst­pro­ject in De Einder en een artikel over al het werk dat voor de buiten­kerk in Ommel is gedaan.

De nieuwe editie wordt via de kerken en de overige distribu­tiekanalen verspreid en is na­tuur­lijk ook digi­taal te lezen.

Veel lees­ple­zier!Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose