link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Leesgroep filosofie/theologie

gepubliceerd: maandag, 9 september 2024
foto: Andrea Piacquadio
Leesgroep filosofie/theologie

Het is eigen aan het katho­li­cisme om het geloof niet alleen te beleven, te vieren en uit te dragen. Maar ook om fun­da­men­teel na te denken en vragen te stellen over de wereld waarin we leven en diverse aspecten van ons geloof.

Vanaf 17 sep­tem­ber lezen we samen een boek van bekende ameri­kaanse bis­schop mgr. Robert Barron. De titel van het boek is 'the priority of Christ'. In dit boek laat mgr. Barron zien dat een katho­liek chris­ten­dom, dat fun­da­men­teel vertrekt vanuit de persoon van Jezus Christus, de dialoog met het moderne denken aan kan gaan. 

De bedoeling is dat ieder thuis de tekst leest en dat we ge­za­men­lijk door de tekst heen­gaan en eventuele vragen of ondui­de­lijk­he­den samen proberen te beant­woor­den. 

We komen één keer per maand bij elkaar. De eerste bij­een­komst is dins­dag­avond 17 sep­tem­ber. Als iemand geïn­te­res­seerd is, kan hij/zij contact opnemen met pastoor Steijaert.

In­te­res­se of vragen


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose