link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Verdiepingsavond

Steeds meer hebben of zomaar kunnen zijn

gepubliceerd: vrijdag, 31 mei 2024

De Fran­cis­cus­paro­chie Asten-Someren heeft op dins­dag 4 juni een ver­die­pings­avond op het pro­gram­ma staan als ver­volg op het In­spi­ra­tiecafe van 7 mei over de geest van stilte en retraite. Deze avond begint om 20.00 uur in de zij­zaal van de kerk in Asten en biedt een unieke gelegen­heid tot diep­gaand gesprek.

Het centrale thema van deze avond is 'Hebzucht en begeerte' en heeft betrek­king op fun­da­men­tele vragen over de mens en zijn verlangen naar steeds meer. In zijn boek 'Hebzucht en begeerte' onder­zoekt Anselm Grün hoe men­se­lijke verlangens naar bezit en macht vaak lei­den tot negatieve emoties zoals onte­vre­den­heid en jaloezie. Als bene­dic­tijnse monnik bena­dert Grün deze on­der­wer­pen vanuit een chris­te­lijk per­spec­tief en biedt hij inzichten om deze des­tructieve nei­gingen om te zetten in po­si­tie­ve levensdoelen.

Grün bena­drukt dat begeerte een na­tuur­lijk onder­deel van het men­se­lijk bestaan is, maar dat problemen ontstaan wanneer deze verlangens op ongezonde manieren wor­den nagestreefd. Door middel van bijbel­ver­halen en spi­ri­tu­ele wijs­he­den laat hij zien hoe begeerte kan wor­den ge­trans­for­meerd tot een bron van levenslust en groot­moe­dig­heid.

Na afloop van de ver­die­pings­avond wor­den de deel­ne­mers uit­ge­no­digd om in een in­for­mele sfeer ver­der te praten en elkaar te ont­moe­ten onder het genot van een drankje.

Be­ge­lei­ding door diaken Swaanen en pastor Schevers


Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose