link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bedevaart naar Rome

gepubliceerd: zaterdag, 1 oktober 2016

Bisdombedevaart naar RomeIn het kader van het Heilig Jaar van Barm­har­tig­heid dat paus Fran­cis­cus heeft uit­ge­roe­pen, or­ga­ni­seert het bisdom ’s-Hertogen­bosch, in samen­wer­king met VNB, een bede­vaart naar Rome van maan­dag 14 t/m zater­dag 19 no­vem­ber 2016. Het belooft een mooie en spi­ri­tu­ele reis te wor­den.

Op 15 no­vem­ber is er in Rome een Neder­landse Dag met een ge­za­men­lijke Eucha­ris­tie­vie­ring in de Sint Pieters­basi­liek, waarin de Neder­landse bis­schop­pen zullen celebreren. Heel bij­zon­der is het dat Paus Fran­cis­cus aan het einde van de vie­ring de Neder­landse pelgrims zal toespreken met een eigen toe­spraak.Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose