link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Dankbaarheid

zondag, 6 mei 2018
Dankbaarheid

Soms gebeurt het dat iemand je on­ver­wacht voor iets bedankt. We zijn dan geneigd om te zeggen: “Je hoeft me niet te bedanken, het is graag gedaan!”

Maar intussen kan het wel goed doen; want we hebben allemaal op z’n tijd een bedankje nodig. Als een teken van waar­de­ring en als een steuntje in de rug om ver­der voor anderen te zorgen of te werken.

Dat weet de verpleegster in het zie­ken­huis, die een doos bonbons krijgt van een dank­ba­re patiënt. Dat weten de groot­ou­ders die een kin­der­te­kening krijgen met de woor­den: “Jullie zijn de liefste opa en oma van de hele wereld”. Dat weet ook de vrij­wil­li­ger die een speldje krijgt vanwege jarenlang Zonne­bloem­werk.

Ze doen het niet óm bedankt te wor­den; maar van tijd tot tijd is het wel nodig. Juist omdat het niet moet, doet het goed. Dat stukje waar­de­ring zegt dat je inzet niet van­zelf­spre­kend is ... maar bij­zon­der voor een ander.

Ook Jezus zegt dat voort­du­rend: “God zij dank!” Want na een dag van hard werken, trekt Hij zich terug om te bid­den, om met zijn hart en gedachten dicht bij God te zijn ... bij zijn Vader en zijn levens­bron.

Dank­baar­heid is een kracht die je niet moet onder­schatten. Wanneer je dank­baar kunt zijn om je vrien­den en familie, dan zie je het leven anders. Dan wordt vreugde vergroot en pijn ver­zacht, omdat je het kunt delen. Wanneer je dank­baar kunt zijn voor het goede in je leven, dan wegen lasten vaak min­der zwaar. Dan ben je sterker tegen de verlei­ding van de reclame die zegt dat we altijd meer nodig hebben om gelukkig te zijn.

Dank­ba­re mensen leven intenser, omdat ze tevre­den zijn, omdat ze hun ze­ge­ningen tellen. Dank­baar­heid kan dan ook een van de mooiste gebe­den zijn. Jezus sloot zijn dag af door te bid­den. Hij leert ons zo om alles bij God te brengen, wat dage­lijks gebeurt.

Al wat beter had gekund of wat je hebt nagelaten. Maar zeker ook wat goed en mooi was ... De mensen die je bent tegen­ge­ko­men; de woor­den die tot jou ge­spro­ken zijn; de stilte die werd gedeeld; de glimlach van een voorbij­gan­ger die je zomaar werd ge­schon­ken.

Wie leert om te danken voor wat je gegeven werd in de loop van een dag, zal intenser genieten van het leven. Dan wordt alles min­der van­zelf­spre­kend en ga je ont­dek­ken hoe je zelf bete­ke­nis kunt geven aan het leven van een ander.

Dank­ba­re mensen kunnen een Gods­ge­schenk wor­den aan deze wereld; ieder op zijn eigen wijze: Door woor­den te spreken die anderen raken. Door iemand onge­vraagd een plezier te doen. Of door van tijd tot tijd je ze­ge­ningen te tellen en te zeggen: “God zij dank!”

Pastoor Pieter Scheepers

overzicht van bijdragen:
dinsdag, 1 september 2020Tropisch
vrijdag, 10 juli 2020Zomervakantie
donderdag, 18 juni 2020Vetklep
donderdag, 4 juni 2020De vlag uit!
donderdag, 28 mei 2020Belijdenis van verwachting en geestkracht
woensdag, 20 mei 2020Eigentijdse heiligen (en zaligen)
vrijdag, 1 mei 2020Mariamaand
donderdag, 23 april 2020Weet dat ik u mis!!!
dinsdag, 7 april 2020TriduŁm Pasen
zondag, 5 april 2020Palmpasen
maandag, 23 maart 2020Blijf gezond!
maandag, 9 maart 2020Een nieuwe Lente
woensdag, 26 februari 2020Tevreden zijn
maandag, 17 februari 2020Geef er un kleurke aon
dinsdag, 4 februari 2020Valentijnsdag
zondag, 19 januari 2020Bidweek voor eenheid
donderdag, 9 januari 2020Vrijwilliger worden
woensdag, 18 december 2019Opstekertje
zondag, 15 december 2019Een nieuw werkjaar
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 6 november 2019Zo als een mantel om mij heen geslagen
woensdag, 23 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 3 oktober 2019Oktobermaand
dinsdag, 20 augustus 2019Een nieuw werkjaar
maandag, 24 juni 2019Vakantie
dinsdag, 4 juni 2019Pinksteren vandaag
vrijdag, 3 mei 2019Meimaand - Mariamaand
dinsdag, 9 april 2019Goede Week
zondag, 27 januari 2019Doe maar gewoon...
donderdag, 10 januari 2019Breng je doopsel in de praktijkParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose