link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pinksteren

dinsdag, 15 mei 2018
Pinksteren

Voor veel mensen betekent Pinksteren alleen maar een lang weekend vrij, maar voor velen van U is het toch nog een feest van onze christelijke traditie.

De leerlingen van Jezus verstonden zijn taal in het begin ook niet echt, maar van lieverlee... Jezus had hen gezegd, dat het goed was dat Hij heen ging en dat vieren we met Hemelvaart, maar Hij zei er ook bij: Ik zal jullie een trooster en helper sturen: de heilige Geest.

Daar merkten ze niets van, vertelt ons het evangelie. De leerlingen waren verdrietig om Zijn heengaan en ze zaten bang en verdrietig bij elkaar, deuren en vensters van huis en hart gesloten. Ze hebben er eigenlijk geen vrede mee. Maar, Johannes de evangelist zegt hen en ons: Vrede zij u. En wees niet bang! En dat zijn kostbare woorden voor een ieders leven tot op de dag van vandaag.

Vaak leven wij, gewone mensen, net als de eerste leerlingen bang en bezorgd dat het allemaal voor niks is geweest. Soms voelen we ons met ons geloof in de steek gelaten. Onze kerken, ook de paar die er nog over blijven, raken alsmaar leger. het spreekt ons niet meer aan.

Geloof lijkt trouwens uit heel onze samenleving te zijn verbannen: geloven doe je in de kerk, zeiden ze vroeger, godsdienst hoort thuis achter de voordeur, zegt de huidige politiek! En de kerken herbergen de laatste getrouwen, die zich net als de eerste gelovigen, soms alleen gelaten voelen. En van die heilige Geest, die helper en trooster, is niks meer of maar weinig te zien...

Maar... geloven in het werk van Gods geest begint pas, als je dezelfde dingen van het leven van alledag met andere ogen durft te zien. In de bijbel wordt dit alles vergeleken met het waaien van de wind, het oplaaien van vuur en het verstaan van andermans taal.

En daar gaat het om, dat wij elkaar echt durven verstaan. Daar is een oprecht luisteren naar elkaar van enorme waarde. Soms hoor je wel eens als er een nieuw hoofd op een afdeling van een ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis komt, dat mensen zeggen dat er een nieuwe wind waait.

Zo zou je dat ook kunnen vergelijken met die Goede Geest, die in ieder van ons woont en werkt. Maar we moeten Hem de kans geven en er voor open durven staan. Die goede Geest zit voor ieder van ons in kleine dingen, zoals b.v. zomaar proberen te luisteren naar het verhaal van je buurman of buurvrouw. Zomaar oprecht aardig voor iemand zijn door behulpzaam te zijn. Zomaar eens met iemand te praten die je misschien niet zo aardig vindt. Zomaar de verzorgenden een goed woord of een knipoog te geven voor hun zorgen voor jou. Zomaar er te zijn voor ieder ander op jouw weg.

Dan werk je mee aan die goede geest, die in ieder van ons leeft en die wij door kunnen geven aan de ander. Dat is een opdracht voor ieder van ons. Dan beleef je het aloude feest van Pinksteren zoals het van ons verwacht wordt. Dan werken we samen mee aan een betere wereld, al is het maar in het klein binnen onze Franciscusparochie.

Dat wens ik ieder van U van harte toe.

Pastoor Pieter Scheepers

Pinksternoveen

Het is een goede gewoonte om vanaf Hemelvaartsdag tot Pinksteren een Pinksternoveen te bidden.

Gebed Pinksternoveen

God onze Vader, Gij hebt ons mensen aan elkaar gegeven om één te zijn in Uw liefde, om een levende gemeenschap te vormen bezield door de Heilige Geest, geborgen in Christus, die zich aan ons geeft als brood dat uit de hemel neerdaalt.

Wij danken U dat Gij ons zoveel mogelijkheden hebt gegeven om echt mens te zijn. Om vreugde uit te stralen, om trouw aan elkaar te zijn, om lief en leed te delen.

Dat wij blijvend mogen openstaan voor U en voor elkaar, met aandacht voor allen die ons omringen, in het bijzonder de minstbedeelden.

Wij bidden U: Zegen onze parochiegemeenschap. Dat wij elkaar een warm thuis mogen bieden, waar allen zich gelukkig voelen, levend vanuit Uw Heilige Geest.

Zegen onze gezinnen, steun ouders bij de opvoeding van hun kinderen, laat gehuwden trouw zijn aan elkaar en bevestig en sterk hun geloof.

Zegen allen die het moeilijk hebben in onze gemeenschap, in het bijzonder de zieken, de eenzamen, zij die dakloos zijn, de werklozen en allen die lijden onder de economische crisis.

Dat zij mogen ervaren dat God hen nabij is en dat zij in hun omgeving nabijheid, hulpvaardigheid en medeleven mogen ontmoeten.

Zegen allen die over anderen verantwoordelijkheid dragen in Kerk en wereld. Dat zij het werk van de Heilige Geest niet uitsluiten in het nemen van beslissingen en kiezen voor rechtvaardig beleid.

Geef God, dat alles wat wij ondernemen moge bijdragen aan bloei en opbouw van onze gemeenschap.

Zegen ons en geef dat we voor alles met een oprechte liefde en belangstelling naar de mensen mogen gaan, als getuigen van de Heer die in ons leeft. Laat onze zending vrucht dragen zodat het geloof van onze parochianen bevestigd en aangewakkerd wordt.

Kom Heilige Geest, en neem bezit van ons, door Christus onze Heer. Amen.

overzicht van bijdragen:
woensdag, 6 november 2019Zo als een mantel om mij heen geslagen
woensdag, 23 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 3 oktober 2019Oktobermaand
dinsdag, 20 augustus 2019Een nieuw werkjaar
maandag, 24 juni 2019Vakantie
dinsdag, 4 juni 2019Pinksteren vandaag
vrijdag, 3 mei 2019Meimaand - Mariamaand
dinsdag, 9 april 2019Goede Week
zondag, 27 januari 2019Doe maar gewoon...
donderdag, 10 januari 2019Breng je doopsel in de praktijk
vrijdag, 21 december 2018Al 200 jaar Stille nacht, heilige nacht!
dinsdag, 4 december 2018December
maandag, 12 november 2018Intocht van Sinterklaas
dinsdag, 6 november 2018Opstekertje - Goede daad...
maandag, 29 oktober 2018Allerzielen: om wie je bent!
maandag, 24 september 2018Strooigoed in september
zaterdag, 15 september 2018Aan het begin van de Vredesweek
vrijdag, 7 september 2018Wat is ‘ons’ kerkgebouw u waard?
zondag, 26 augustus 20181000 Dagen pastoor
maandag, 20 augustus 2018In gedachte aan Paus Johannes Paulus I
woensdag, 4 juli 2018Vakantieperiode
zaterdag, 9 juni 2018Singeltjes draaien
dinsdag, 15 mei 2018Pinksteren
zondag, 6 mei 2018Dankbaarheid
donderdag, 3 mei 2018Dodenherdenking
maandag, 30 april 2018De waarde van een glimlach
zondag, 15 april 2018Bemoedig elkaar!
vrijdag, 23 maart 2018Aan het begin van de Goede Week
zaterdag, 10 maart 2018Vijf jaar paus Franciscus
dinsdag, 13 februari 2018Op weg naar PasenParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose