link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Een nieuw werkjaar

dinsdag, 20 augustus 2019
Een nieuw werkjaar

365 dagen lang schrijf je je eigen verhaal, bladzijde voor bladzijde. Na 365 dagen begin je opnieuw, het vorige verhaal gaat de kast in, waar het langzaam vergeelt en ‘verleden’ wordt.

Zo sluiten wij, bezige mensen, elk jaar opnieuw een verhaal af. Een verhaal van geloven in God en in elkaar. Misschien is het uw eerste of tweede verhaal wat af­ge­slo­ten is, bij velen is het al een compleet naslag­werk geworden. We ervaren ook dat we soms terug­grij­pen naar een eerder verhaal, omdat het nog niet af is of misschien wel omdat we het goede ervan niet verloren willen laten gaan.

Een nieuw werk­jaar is begonnen en de inhoudsopgave van het volgende jaar­boek ligt alweer op tafel. Op allerlei manieren zijn we druk doende voor onze Kerk, zingend, poetsend, brieven en ver­slagen typend, op bestuur­lijk niveau of in een of andere klusjes­groep, centen tellend of geld uit­ge­vend; kortom allemaal ver­schil­lend en allemaal even druk.

Een nieuw werk­jaar staat voor de deur, alle plannen en ver­ga­de­ringen passen misschien niet eens in het jaar dat voor ons ligt, maar het jaar dat komen gaat is een bij­zon­der jaar, in het werk­jaar 2019-2020 krijgen we één dag extra, omdat het schrikkel­jaar ons een dag cadeau geeft.
Een hele dag om te doen waar je anders niet toe zou komen:

  • Misschien kunnen we wat extra ver­slagen of brieven produceren... maar in een dag schrijf je niet wat er nog allemaal in je hoofd zit.
  • Misschien kunnen we wat extra vergaderen, maar alles wat er nog te zeggen valt kan moei­lijk allemaal op een dag gebeuren.
  • Misschien is het raadzaam om al het koper in de kerk nog eens te poetsen... maar zouden we daar allemaal wel oog voor hebben.
  • Misschien kunnen we het geld nog eens kunnen tellen, maar we zouden ons vergissen en de volgende dag weer opnieuw moeten beginnen.
  • Misschien zouden we nog een lied kunnen leren, maar de keus is nog zo groot en we hebben alles nog niet gezongen.
  • Misschien... ontdekken we in die ene dag wel dat we eigen­lijk nog zoveel dagen tekort komen.

We zouden ook helemaal niets kunnen plannen op die ene extra werk­dag. We zouden elkaar gewoon eens kunnen ontmoeten, zonder ver­ga­de­ring, zonder pro­ce­dures en zonder plichten. We zouden elkaar eens in de ogen kunnen kijken en zeggen: Mens, in jou ontdek ik Gods Geest. We zouden alleen moeten luisteren en de ander ein­de­lijk eens zijn levens­ver­haal laten vertellen. We zouden in het kloppen van een mensenhart de bewe­ging van Gods Kerk kunnen ervaren. We zouden ontdekken dat juist die andere mens onze tekorten zou aanvullen. We zouden ook ontdekken, als we elkaar eens echt aan durven kijken, dat onze God en onze Kerk, waar we een heel werk­jaar mee bezig zijn alleen maar recht van bestaan heeft in het omgaan met elkaar. We zouden ontdekken dat je alleen maar in Gods Geest kunt geloven als je in elkaar gelooft. We zullen ook in deze ene extra dag ervaren dat we toch weer tijd tekort komen, tijd voor elkaar.

Misschien zouden we ons beleid weer eens aan moeten passen. Misschien moeten we wel meer ont­moe­tingen plannen en minder ver­ga­de­ringen. Want ontmoeten is: de stap durven zetten, je ware gezicht tonen. Vrees en onzeker­heid opzij schuiven en je vertrouwen schenken aan iemand.

Ontmoeten is niet: veel vragen stellen, aan­drin­gen of uitpluizen, beslag leggen of veroor­de­len. Ontmoeten is nooit: ‘moeten’ het is aanvoelen en luisteren en in elkaar Gods Geest, Gods aanwezig­heid ontdekken.

Dat is het wat ik u wil toewensen in het komende werk­jaar...
in het komende jaar van ont­moe­ting.

Pastoor Pieter Scheepers

overzicht van bijdragen:
maandag, 17 februari 2020Geef er un kleurke aon
dinsdag, 4 februari 2020Valentijnsdag
zondag, 19 januari 2020Bidweek voor eenheid
donderdag, 9 januari 2020Vrijwilliger worden
woensdag, 18 december 2019Opstekertje
zondag, 15 december 2019Een nieuw werkjaar
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 6 november 2019Zo als een mantel om mij heen geslagen
woensdag, 23 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 3 oktober 2019Oktobermaand
dinsdag, 20 augustus 2019Een nieuw werkjaar
maandag, 24 juni 2019Vakantie
dinsdag, 4 juni 2019Pinksteren vandaag
vrijdag, 3 mei 2019Meimaand - Mariamaand
dinsdag, 9 april 2019Goede Week
zondag, 27 januari 2019Doe maar gewoon...
donderdag, 10 januari 2019Breng je doopsel in de praktijk
vrijdag, 21 december 2018Al 200 jaar Stille nacht, heilige nacht!
dinsdag, 4 december 2018December
maandag, 12 november 2018Intocht van Sinterklaas
dinsdag, 6 november 2018Opstekertje - Goede daad...
maandag, 29 oktober 2018Allerzielen: om wie je bent!
maandag, 24 september 2018Strooigoed in september
zaterdag, 15 september 2018Aan het begin van de Vredesweek
vrijdag, 7 september 2018Wat is ‘ons’ kerkgebouw u waard?
zondag, 26 augustus 20181000 Dagen pastoor
maandag, 20 augustus 2018In gedachte aan Paus Johannes Paulus I
woensdag, 4 juli 2018Vakantieperiode
zaterdag, 9 juni 2018Singeltjes draaien
dinsdag, 15 mei 2018PinksterenParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose