link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Allerzielen

woensdag, 23 oktober 2019

De natuur...

Vogels ver­trek­ken in grote zwermen naar het zui­den,
naar betere, warmere oor­den.
Om ons heen dwarrelen de bla­de­ren naar bene­den;
som­mi­ge waren lang­zaam aan verkleurd
en toen ze eenmaal bruin en geel en rood gewor­den waren
wisten we dat hun tijd geko­men was;
andere bla­de­ren waren nog groen,
ze leken zo vol leven,
maar een stor­mach­tige herfstwind heeft ze afgerukt...

Belofte

AllerzielenDe natuur sterft af
maar we weten,
ook al zou je het nu niet zeggen,
dat na de trieste herfst­da­gen,
en na de winter met zijn kou,
de warmte van de zon
de knoppen en het groen zal wekken
en nieuw leven vol belofte
uit de dode takken zal ontstaan.

Be­zin­ning

Soms wekt dat in ons hart ver­won­dering, bewon­dering
en brengt die orde­lijke wisseling van de seizoenen
be­zin­ning op het leven van de mens in het alge­meen,
en op ons eigen leven.

De natuur met zijn ritme van sterven en leven
en die herfst
doen ons denken
aan het leven van ons mensen dat voorbijgaat,
want de mens is als gras of een veldbloem,
zegt de psalm:
de wind gaat erover en hij is er niet meer.

Maar het sterven draagt al de belofte in zich
van een nieuwe en eeuwige lente

Het gemis

We missen op deze dag
dier­ba­re mensen
die gestorven zijn,
op hoge leef­tijd:
ook al voel­den we de pijn van het verlies,
we kon­den begrijpen dat hun leven voltooid was;
anderen wer­den vroeg geplukt
als een bloem in volle bloei,
als een blad dat zo fris en groen was,
toen het leven nog zoveel beloftes
leek in te hou­den.
Hun sterven was een onbe­grij­pe­lijk verdriet.
Soms zeggen ze dat God
het eerst de mooiste bloemen plukt.

Gedenken en danken

We gedenken hen, al deze over­le­de­nen,
doordat hun namen open­lijk wor­den genoemd
of doordat onze gedachten en gebe­den
op deze bij­zon­dere dag naar hen uit­gaan.
Dit is een dag om God te bedanken
voor bepaalde mensen
die Hij op onze weg heeft gebracht
en aan wie we veel te danken hebben.
Wie zou­den we zijn geweest
als niet bepaalde mensen
op onze weg geko­men waren?

Gebed

Dit is ook een dag
om voor al die dier­ba­re over­le­de­nen te bid­den:
dat moe­der Maria hen bij de hand neemt,
dat God de Vader hen thuis brengt,
dat Hij hen het eeuwig geluk moge schenken.
Heer, geef hun de eeuwige rust!

Het spoor dat we achterlaten...

Ieder mens is uniek en een won­der,
zo bewon­de­ren we een pas­ge­bo­ren kind,
zo klein, zo nieuw, zo veel vóór zich;
zo bewon­de­ren we ook een mens bij z’n afscheid
aan het einde van zijn leven
om het mooie spoor
dat die mens heeft achter gelaten.

Het leven is kort, hoe dan ook,
want de jaren gaan snel voorbij,
en we krijgen steeds meer geliefde, bekende mensen
aan de andere kant,
achter de grens van de dood.
Dit is een dag om ook daarbij stil te staan:
Wat wil ik met de rest van mijn leven?
Hoe zou ik zelf her­dacht willen wor­den?
Wat voor spoor laat ik na?
Dan kunnen we ooit
als onze tijd geko­men is,
goed omzien
en in vrede gaan.

Heer, geef hun de eeuwige rust;
het eeuwig licht verlichte hen,
mogen zij rusten in vrede.

Amen

 

+ Mgr. J.W.M. Hendriks

overzicht van bijdragen:
donderdag, 14 januari 2021Oh nee, dat mag nu niet!
zondag, 20 december 2020Kerstwens 2020
donderdag, 10 december 2020Advent
donderdag, 12 november 2020Wat er speelt rond de overplaatsing van je pastoor
woensdag, 28 oktober 2020Allerzielen
donderdag, 1 oktober 2020Oktobermaand
dinsdag, 1 september 2020Tropisch
vrijdag, 10 juli 2020Zomervakantie
donderdag, 18 juni 2020Vetklep
donderdag, 4 juni 2020De vlag uit!
donderdag, 28 mei 2020Belijdenis van verwachting en geestkracht
woensdag, 20 mei 2020Eigentijdse heiligen (en zaligen)
vrijdag, 1 mei 2020Mariamaand
donderdag, 23 april 2020Weet dat ik u mis!!!
dinsdag, 7 april 2020TriduŁm Pasen
zondag, 5 april 2020Palmpasen
maandag, 23 maart 2020Blijf gezond!
maandag, 9 maart 2020Een nieuwe Lente
woensdag, 26 februari 2020Tevreden zijn
maandag, 17 februari 2020Geef er un kleurke aon
dinsdag, 4 februari 2020Valentijnsdag
zondag, 19 januari 2020Bidweek voor eenheid
donderdag, 9 januari 2020Vrijwilliger worden
woensdag, 18 december 2019Opstekertje
zondag, 15 december 2019Een nieuw werkjaar
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 6 november 2019Zo als een mantel om mij heen geslagen
woensdag, 23 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 3 oktober 2019Oktobermaand
dinsdag, 20 augustus 2019Een nieuw werkjaarParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose