link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Een nieuw werkjaar

zondag, 15 december 2019
Een nieuw werkjaar

365 Dagen lang schrijf je je eigen verhaal, bladzijde voor bladzijde. Na 365 dagen begin je opnieuw, het vorige verhaal gaat de kast in, waar het lang­zaam vergeelt en ‘verle­den’ wordt.

Zo sluiten wij, bezige mensen, elk jaar opnieuw een verhaal af. Een verhaal van geloven in God en in elkaar. Mis­schien is het uw eerste of tweede verhaal wat afgesloten is, bij velen is het al een compleet naslag­werk gewor­den. We ervaren ook dat we soms terug­grij­pen naar een eer­der verhaal, omdat het nog niet af is of mis­schien wel omdat we het goede ervan niet verloren willen laten gaan.

Een nieuw werk­jaar gaat beginnen en de inhoudsopgave van het volgende jaar­boek ligt alweer op tafel. Op allerlei manieren zijn we druk doende voor onze Kerk, zingend, poetsend, brieven en ver­slagen typend, op bestuur­lijk niveau of in één of andere klusjes­groep, centen tellend of geld uit­ge­vend; kortom allemaal ver­schil­lend en allemaal even druk.

Een nieuw werk­jaar staat voor de deur, alle plannen en ver­ga­de­ringen passen mis­schien niet eens in het jaar dat voor ons ligt, maar het jaar dat komen gaat is een bij­zon­der jaar. In het jaar 2020 krijgen we één dag extra, omdat het schrikkel­jaar ons een dag cadeau geeft.

Een hele dag om te doen waar je anders niet toe zou komen: Mis­schien kunnen we wat extra ver­slagen of brieven produceren... maar in een dag schrijf je niet wat er nog allemaal in je hoofd zit. Mis­schien kunnen we wat extra ver­ga­deren, maar alles wat er nog te zeggen valt kan moei­lijk allemaal op een dag gebeuren. Mis­schien is het raad­zaam om al het koper in de kerk nog eens te poetsen... maar zou­den we daar allemaal wel oog voor hebben. Mis­schien zou­den we het geld nog eens kunnen tellen, maar we zou­den ons vergissen en de volgende dag weer opnieuw moeten beginnen. Mis­schien zou­den we nog een lied kunnen leren, maar de keus is nog zo groot en we hebben alles nog niet gezongen. Mis­schien... ont­dek­ken we in die ene dag wel dat we eigen­lijk nog zoveel dagen tekort komen !

We zou­den ook helemaal niets kunnen plannen op die ene extra werk­dag. We zou­den elkaar gewoon eens kunnen ont­moe­ten, zon­der ver­ga­de­ring, zon­der pro­ce­dures en zon­der plichten. We zou­den elkaar eens in de ogen kunnen kijken en zeggen: “Mens, in jou ontdek ik Gods Geest”. We zou­den alleen moeten luis­te­ren en de ander ein­de­lijk eens zijn levens­ver­haal laten ver­tellen. We zou­den in het kloppen van een mensenhart de bewe­ging van Gods Kerk kunnen ervaren. We zou­den ont­dek­ken dat juist die andere mens onze tekorten zou aanvullen. We zou­den ook ont­dek­ken, als we elkaar eens echt aan durven kijken, dat onze God en onze Kerk, waar we een heel werk­jaar mee bezig zijn alleen maar recht van bestaan heeft in het omgaan met elkaar. We zou­den ont­dek­ken dat je alleen maar in Gods Geest kunt geloven als je in elkaar gelooft. We zullen ook in deze ene extra dag ervaren dat we toch weer tijd tekort komen, tijd voor elkaar.

Mis­schien zou­den we ons beleid weer eens aan moeten passen. Mis­schien moeten we wel meer ont­moe­tingen plannen en min­der ver­ga­de­ringen. Want ont­moe­ten is: de stap durven zetten, je ware gezicht tonen, vrees en onzeker­heid op zij schuiven en je ver­trouwen schenken aan iemand. Ont­moe­ten is niet: veel vragen stellen, aan­drin­gen of uitpluizen, beslag leggen of veroor­de­len. Ont­moe­ten is nooit: ‘moeten’. Het is aanvoelen en luis­te­ren en in elkaar Gods Geest, Gods aanwe­zig­heid ont­dek­ken.

Dat is het wat ik u wil toewensen in het ko­men­de werk­jaar... in het ko­men­de jaar van ont­moe­ting.

Pastoor Pieter Scheepers

overzicht van bijdragen:
dinsdag, 22 juni 2021Geduld is een schone deugd!
donderdag, 3 juni 2021Een schot in de roos
vrijdag, 23 april 2021Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!
zaterdag, 3 april 2021Exodus
woensdag, 24 maart 2021Groen! Groen!
zondag, 28 februari 2021Alles is relatief
donderdag, 11 februari 2021Veertig dagen zonder
vrijdag, 29 januari 2021Geweld
donderdag, 14 januari 2021Oh nee, dat mag nu niet!
zondag, 20 december 2020Kerstwens 2020
donderdag, 10 december 2020Advent
donderdag, 12 november 2020Wat er speelt rond de overplaatsing van je pastoor
woensdag, 28 oktober 2020Allerzielen
donderdag, 1 oktober 2020Oktobermaand
dinsdag, 1 september 2020Tropisch
vrijdag, 10 juli 2020Zomervakantie
donderdag, 18 juni 2020Vetklep
donderdag, 4 juni 2020De vlag uit!
donderdag, 28 mei 2020Belijdenis van verwachting en geestkracht
woensdag, 20 mei 2020Eigentijdse heiligen (en zaligen)
vrijdag, 1 mei 2020Mariamaand
donderdag, 23 april 2020Weet dat ik u mis!!!
dinsdag, 7 april 2020TriduŁm Pasen
zondag, 5 april 2020Palmpasen
maandag, 23 maart 2020Blijf gezond!
maandag, 9 maart 2020Een nieuwe Lente
woensdag, 26 februari 2020Tevreden zijn
maandag, 17 februari 2020Geef er un kleurke aon
dinsdag, 4 februari 2020Valentijnsdag
zondag, 19 januari 2020Bidweek voor eenheidParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose