link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Tropisch

dinsdag, 1 september 2020
Tropisch

Wat is het heet geweest. Veel dagen met tropische temperaturen en zitten we nog steeds in de corona­cri­sis.

Normaal ge­spro­ken is dit de periode, waarin de koren weer gaan oefenen, de werk­groepen weer gaan draaien, kortom: het was altijd een be­lang­rijk kan­tel­punt, waarbij je kon zien dat de vakantie voorbij was.

Voor de koren is het nog steeds niet bekend wanneer er weer op volle sterkte gezongen kan wor­den. Dat is na­tuur­lijk heel vervelend; je zit op een koor en je wilt dus zingen!

De Eerste Heilige Communie en het Vormsel zijn uit­ge­steld.

Werk­groepen ver­ga­deren bij­voor­beeld via de com­puter, of op een andere wijze, zodat alles toch door kan blijven draaien. En ik merk, dat de kerk­diensten alweer als vanouds voelen.

We hebben met ons allen de maat­regelen serieus geno­men en zijn er inmiddels ook aan gewend geraakt. Maar voor velen blijft dit toch een moei­lijke periode. Men blijft zoveel moge­lijk thuis, omdat diegene – of de partner – tot de risico­groep behoort. De bood­schappen laten ze thuisbe­zorgen en een blokje om, of een stukje fietsen wordt op de stille momenten gedaan.

We staan voor de aan­vang van een nieuw werk­jaar. Een jaar waar we alles onder voorbehoud zullen moeten inplannen. En waar we steeds reke­ning moeten hou­den met alle ont­wik­ke­lingen in ver­band met het Corona­vi­rus. Dat vraagt om flexibili­teit van u als pa­ro­chi­aan en ook van ons. Want mis­schien is het nood­za­ke­lijk gaande weg het jaar om onze ideeën en plannen te moeten bijstellen.

We kunnen inmiddels gelukkig wel weer samen komen voor de vie­rin­gen met in acht name van alle regels die er vanuit de rege­ring, het RIVM en het bisdom wor­den geadviseerd. En die wij dan ook zo goed moge­lijk willen opvolgen omdat we ons terdege rea­li­se­ren dat we veelal met kwets­ba­re mensen hebben te maken. We hopen en rekenen op uw begrip en mede­wer­king.

Ondanks alle beper­kingen wens ik ons allen een goede start van deze periode toe. En voor de jon­ge­ren die weer naar school mogen gaan, een goed studie­jaar toe.

Mogen wij met een gezond boerenverstand en een hart vol geloof en liefde elkaar door deze tijd dragen. Met onze aan­dacht en zorg, met vrien­de­lijk­heid en mededogen, maar ook met gebed. Hou vol!

Pastoor Pieter Scheepers

overzicht van bijdragen:
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
zaterdag, 9 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
maandag, 3 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 16 april 2023Meimaand - Mariamaand
vrijdag, 24 februari 2023Vasten?
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
woensdag, 4 januari 2023Goede voornemens voor een ontwapenend 2023
maandag, 19 december 2022Onnozele kinderen
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
woensdag, 5 oktober 2022Allerheiligen en Allerzielen
dinsdag, 16 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 25 juli 2022Maria Tenhemelopneming
maandag, 4 juli 2022Vakantie - tijd voor reflectie
vrijdag, 27 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 16 mei 2022Hemelvaartsdag
maandag, 2 mei 2022Titus
dinsdag, 19 april 2022Barmhartigheidszondag
donderdag, 7 april 2022Goede Week
maandag, 28 februari 2022Veertigdagentijd
zaterdag, 5 februari 2022Pater voor journalisten
maandag, 17 januari 2022Maria Lichtmis
vrijdag, 24 december 2021Kerstmis
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021VragenuurtjeParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose