link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Tropisch

dinsdag, 1 september 2020
Tropisch

Wat is het heet geweest. Veel dagen met tropische temperaturen en zitten we nog steeds in de corona­cri­sis.

Normaal ge­spro­ken is dit de periode, waarin de koren weer gaan oefenen, de werk­groepen weer gaan draaien, kortom: het was altijd een be­lang­rijk kan­tel­punt, waarbij je kon zien dat de vakantie voorbij was.

Voor de koren is het nog steeds niet bekend wanneer er weer op volle sterkte gezongen kan wor­den. Dat is na­tuur­lijk heel vervelend; je zit op een koor en je wilt dus zingen!

De Eerste Heilige Communie en het Vormsel zijn uit­ge­steld.

Werk­groepen ver­ga­deren bij­voor­beeld via de com­puter, of op een andere wijze, zodat alles toch door kan blijven draaien. En ik merk, dat de kerk­diensten alweer als vanouds voelen.

We hebben met ons allen de maat­regelen serieus geno­men en zijn er inmiddels ook aan gewend geraakt. Maar voor velen blijft dit toch een moei­lijke periode. Men blijft zoveel moge­lijk thuis, omdat diegene – of de partner – tot de risico­groep behoort. De bood­schappen laten ze thuisbe­zorgen en een blokje om, of een stukje fietsen wordt op de stille momenten gedaan.

We staan voor de aan­vang van een nieuw werk­jaar. Een jaar waar we alles onder voorbehoud zullen moeten inplannen. En waar we steeds reke­ning moeten hou­den met alle ont­wik­ke­lingen in ver­band met het Corona­vi­rus. Dat vraagt om flexibili­teit van u als pa­ro­chi­aan en ook van ons. Want mis­schien is het nood­za­ke­lijk gaande weg het jaar om onze ideeën en plannen te moeten bijstellen.

We kunnen inmiddels gelukkig wel weer samen komen voor de vie­rin­gen met in acht name van alle regels die er vanuit de rege­ring, het RIVM en het bisdom wor­den geadviseerd. En die wij dan ook zo goed moge­lijk willen opvolgen omdat we ons terdege rea­li­se­ren dat we veelal met kwets­ba­re mensen hebben te maken. We hopen en rekenen op uw begrip en mede­wer­king.

Ondanks alle beper­kingen wens ik ons allen een goede start van deze periode toe. En voor de jon­ge­ren die weer naar school mogen gaan, een goed studie­jaar toe.

Mogen wij met een gezond boerenverstand en een hart vol geloof en liefde elkaar door deze tijd dragen. Met onze aan­dacht en zorg, met vrien­de­lijk­heid en mededogen, maar ook met gebed. Hou vol!

Pastoor Pieter Scheepers

overzicht van bijdragen:
dinsdag, 16 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 25 juli 2022Maria Tenhemelopneming
maandag, 4 juli 2022Vakantie - tijd voor reflectie
vrijdag, 27 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 16 mei 2022Hemelvaartsdag
maandag, 2 mei 2022Titus
dinsdag, 19 april 2022Barmhartigheidszondag
donderdag, 7 april 2022Goede Week
maandag, 28 februari 2022Veertigdagentijd
zaterdag, 5 februari 2022Pater voor journalisten
maandag, 17 januari 2022Maria Lichtmis
vrijdag, 24 december 2021Kerstmis
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021Vragenuurtje
donderdag, 29 juli 2021Goede manieren
dinsdag, 20 juli 2021Een maakbare wereld?
dinsdag, 22 juni 2021Geduld is een schone deugd!
donderdag, 3 juni 2021Een schot in de roos
vrijdag, 23 april 2021Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!
zaterdag, 3 april 2021Exodus
woensdag, 24 maart 2021Groen! Groen!
zondag, 28 februari 2021Alles is relatief
donderdag, 11 februari 2021Veertig dagen zonder
vrijdag, 29 januari 2021Geweld
donderdag, 14 januari 2021Oh nee, dat mag nu niet!
zondag, 20 december 2020Kerstwens 2020
donderdag, 10 december 2020AdventParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose