link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Oktobermaand

Een bijzondere maand

donderdag, 1 oktober 2020
Oktobermaand

In het verle­den werd gedurende de dagen van ok­to­ber heel bij­zon­der aan­dacht ge­schon­ken aan het bid­den van de Rozen­krans of het rozen­hoedje. Door voort­du­rend het ‘Wees gegroet’ samen te herhalen kwamen velen tot rust. De aan­dacht werd telkens opnieuw gericht op Maria, die zeker een luis­te­rend oor had voor hen die vol ver­trouwen hun vragen aan haar voorleg­den, of uit dank­baar­heid haar steun vroegen voor anderen.

De ok­to­ber­maand, de herfst­maand bij uitstek, laat mensen de vruchten van de aarde zien. Het zijn de laatste weken van de oogst die wordt binnen­ge­haald. Dit geldt nu nog. Je ziet de mais ver­dwij­nen en de bergen suikerbieten groeien. De herfst blijkt de laatste jaren ook een tijd te zijn met bij­zon­dere acties. Het lijkt erop, dat bij het binnenhalen van de oogst ook de vraag komt van delen, het samen delen van wat de aarde voort­brengt.

Dan horen we spreken over vrede. Vrede in de kleine en grote wereld, die niet enkel een droom hoeft te zijn. We horen spreken over een missie­maand. Een maand met een bij­zon­dere oproep om je ge­roe­pen te weten, te denken aan andere mensen voor wie het leven vaak moei­lijk is omdat er geen voedsel, of niet voldoende voedsel is, omdat er te weinig mid­de­len zijn voor een goede ge­zond­heid. Hier­voor wordt dan ook in onze paro­chie­kerk een collecte gehou­den.

Deze oproep klinkt ook naar de kin­de­ren. We spreken van een missie­dag voor kin­de­ren, aan­dacht van kin­de­ren voor kin­de­ren. Het gaat om werken aan een stukje soli­da­ri­teit van kin­de­ren hier met de kin­de­ren in de derde wereld. Kin­de­ren kunnen een eigen bijdrage leveren voor ont­wik­ke­ling in de derde wereld.

De herfst waarin we mogen zien, hoe wij ruim­schoots kunnen genieten van de vruchten van de aarde, is een tijd bij uitstek, om eens zelf stil te staan bij de moge­lijk­he­den om tijd, aan­dacht en geld of goe­de­ren te schenken aan anderen, in het bij­zon­der aan hen die bijna geen leven hebben. Wereld­mis­sie­maand mag ok­to­ber ook genoemd wor­den. De oproep klinkt, je bent er om te delen, je bent er om naar de ander toe te gaan met jouw moge­lijk­he­den. En mogen we hier­voor blijven bid­den tot Maria, die onze voor­spreek­ster wil zijn bij haar Zoon en onze Heer Jezus Christus, speciaal in deze Rozen­krans­maand.

Pastoor Pieter Scheepers

overzicht van bijdragen:
dinsdag, 16 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 25 juli 2022Maria Tenhemelopneming
maandag, 4 juli 2022Vakantie - tijd voor reflectie
vrijdag, 27 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 16 mei 2022Hemelvaartsdag
maandag, 2 mei 2022Titus
dinsdag, 19 april 2022Barmhartigheidszondag
donderdag, 7 april 2022Goede Week
maandag, 28 februari 2022Veertigdagentijd
zaterdag, 5 februari 2022Pater voor journalisten
maandag, 17 januari 2022Maria Lichtmis
vrijdag, 24 december 2021Kerstmis
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021Vragenuurtje
donderdag, 29 juli 2021Goede manieren
dinsdag, 20 juli 2021Een maakbare wereld?
dinsdag, 22 juni 2021Geduld is een schone deugd!
donderdag, 3 juni 2021Een schot in de roos
vrijdag, 23 april 2021Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!
zaterdag, 3 april 2021Exodus
woensdag, 24 maart 2021Groen! Groen!
zondag, 28 februari 2021Alles is relatief
donderdag, 11 februari 2021Veertig dagen zonder
vrijdag, 29 januari 2021Geweld
donderdag, 14 januari 2021Oh nee, dat mag nu niet!
zondag, 20 december 2020Kerstwens 2020
donderdag, 10 december 2020AdventParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose