link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geweld

vrijdag, 29 januari 2021
foto: Twitter
Geweld

In Eindhoven werd er door Omroep Brabant live ver­slag van gedaan. Ik zat met verba­zing en ongeloof naar de taferelen te kijken. Ik vroeg me af hoe het in ‘Gods­naam’ moge­lijk was dat mensen op deze wijze rea­geren en han­de­len.

Na­tuur­lijk heb ik begrip voor protesten, na­tuur­lijk heb ik begrip voor acties, na­tuur­lijk heb ik begrip voor woede. Maar waar ik absoluut geen begrip voor heb zijn doel­be­wuste vernielingen, doel­be­wuste diefstal en doel­be­wust geweld.

De vraag is: ‘waarom’? Waar komen die woede-uitbars­tingen vandaan? Zijn het alleen relschoppers of zit er iets meer achter? Is er een relatie tussen de bestor­ming van het Capitool en de geweld-uitbars­tingen in ons land? Eerlijk gezegd weet ik het niet, maar wat ik wel zie is dat wat van waarde is aan geweld ten onder gaat.

Wat is dan van waarde hoor ik u vragen. Zijn dat materiele zaken zoals winkels, auto’s en straatmeubilair? Of is het dichter bij huis zoals verlies van werk en inkomen?

Ik denk dat het nog dich­ter­bij is. Ik denk dat de ‘rede’, het men­se­lijk denken, in gevaar is. Als je kijkt naar de gezichten van de mensen die het Capitool bestorm­den, en kijkt naar de gelaatsuitdruk­king van de zo­ge­naamde hooligans dan slaat de angst mij om het hart. Ik zie dan het gezicht van mensen die alle ‘rede’ hebben verloren. Alleen het eigen gelijk, de eigen over­tui­ging is in het geding en geweld is daarbij gerecht­vaar­digd.

In het ramp­jaar 1672 was het volk redeloos, de rege­ring radeloos en het land reddeloos. Deze tijd ligt inmiddels 350 jaar achter ons en in die tijd is er veel veran­derd, zowel techno­lo­gisch als maat­schap­pe­lijk. Helaas is daarbij het begrip spiri­tua­li­teit nagenoeg verdwenen in onze seculiere wereld. De spiri­tua­li­teit van het besef dat er meer is tussen hemel en aarde dan alleen het mate­rië­le. Het besef dat er ‘iets’ is wat velen geen ‘God’ meer durven noemen. Het besef dat er naast de ‘rede’ ook onverklaar­ba­re spi­ri­tu­ele erva­ringen zijn.

Ik vraag me wel eens af hoe de wereld er uit zou zien als we die spiri­tua­li­teit weer zou­den toelaten in ons leven. Als ‘rede’ en ‘spiri­tua­li­teit’ hand in hand zou­den gaan en als spiri­tua­li­teit niet meer werd gezien als zweve­ring.

Om compleet te zijn heb je, denk ik, tegen­stel­lingen nodig: man-vrouw, zwart-wit, ying-yang, goed slecht maar ook: rede-spiri­tua­li­teit.

Mis­schien iets om over na te denken: In hoeverre ben ik door die laatste tegen­stel­ling compleet?

Diaken Jack Swaanen

overzicht van bijdragen:
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
woensdag, 5 oktober 2022Allerheiligen en Allerzielen
dinsdag, 16 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 25 juli 2022Maria Tenhemelopneming
maandag, 4 juli 2022Vakantie - tijd voor reflectie
vrijdag, 27 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 16 mei 2022Hemelvaartsdag
maandag, 2 mei 2022Titus
dinsdag, 19 april 2022Barmhartigheidszondag
donderdag, 7 april 2022Goede Week
maandag, 28 februari 2022Veertigdagentijd
zaterdag, 5 februari 2022Pater voor journalisten
maandag, 17 januari 2022Maria Lichtmis
vrijdag, 24 december 2021Kerstmis
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021Vragenuurtje
donderdag, 29 juli 2021Goede manieren
dinsdag, 20 juli 2021Een maakbare wereld?
dinsdag, 22 juni 2021Geduld is een schone deugd!
donderdag, 3 juni 2021Een schot in de roos
vrijdag, 23 april 2021Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!
zaterdag, 3 april 2021Exodus
woensdag, 24 maart 2021Groen! Groen!
zondag, 28 februari 2021Alles is relatief
donderdag, 11 februari 2021Veertig dagen zonder
vrijdag, 29 januari 2021Geweld
donderdag, 14 januari 2021Oh nee, dat mag nu niet!Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose