link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vragenuurtje

donderdag, 19 augustus 2021
Vragenuurtje

Deze week vond in Helmond het KISI-kamp plaats. KISI is de duitse afkor­ting van ‘Kin­de­ren Zingen’: www.kisi.org. Een ini­tia­tief om kin­de­ren met muziek, dans en ge­meen­schaps­vor­ming een kader te geven om elkaar te ont­moe­ten en te groeien in hun geloof.

Ikzelf ben de afgelopen maan­den regel­ma­tig te gast geweest om de H. Mis te vieren, het Sacra­ment van Boete en Ver­zoe­ning toe te dienen en ook om gewoon als pries­ter onder gelo­vi­ge ge­zin­nen met kin­de­ren te kunnen zijn.

Deze woens­dag­avond was ik gevraagd om een ‘vragenuurtje’ te ver­zorgen voor de tieners: vraag maar raak! Deze tieners zitten met heel veel (geloofs)vragen. Over de Bijbel, hoe je christen kan zijn in een tijd van ont­ker­ke­lij­king, hoe ze moeten omgaan met soms vre­se­lijke aan­val­len op hun geloof door vrien­den, medescholieren en – helaas ook –docenten op school. Maar ze getuigen ook van een enorme kracht. Velen hebben echt een persoone­lijke band met God. En van hieruit leven ze en proberen ze hun leven vorm te geven.

Voor mij is dit heel in­spi­re­rend. De tieners denken dat ik alleen kom om vragen te be­ant­woor­den. Maar als ik eer­lijk ben, komt ik ook een beetje voor mezelf. Ze beseffen name­lijk niet hoe­zeer ze deze pries­ter motiveren. Door hun geloof, onbe­vangen­heid en vreugde zijn het bij­een­komsten die heel voe­dend zijn voor mijn per­soon­lijk geloof en een waarde­volle aan­vul­ling op mijn al gelukkig leven als pa­ro­chie­pries­ter. Ook word ik altijd getroffen door de manier waarop de tieners met elkaar omgaan. Ze hou­den van elkaar, bemoe­digen elkaar, hebben het gezellig en stralen een hou­ding uit van ‘welkom’. Als ik dan het nieuws zie over zinloos geweld, Corona-relletjes, vechtpartijen in bad­plaatsen, etc., dan denk ik vaak aan deze tieners en wordt ik vervuld met een hoop en ver­trouwen in de toe­komst. Deze kin­de­ren gaan echt een verschil in de wereld maken!!!

Laat ze me maar bevragen over mijn motivaties, kri­tisch zijn en mij de duimschroeven aandraaien. Ik heb het er graag voor over om weer met een gevoel van vreugde en hoop naar huis te rij­den.

+ Pastoor Sacha Steijaert

 

Kisi

overzicht van bijdragen:
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
zaterdag, 9 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
maandag, 3 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 16 april 2023Meimaand - Mariamaand
vrijdag, 24 februari 2023Vasten?
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
woensdag, 4 januari 2023Goede voornemens voor een ontwapenend 2023
maandag, 19 december 2022Onnozele kinderen
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
woensdag, 5 oktober 2022Allerheiligen en Allerzielen
dinsdag, 16 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 25 juli 2022Maria Tenhemelopneming
maandag, 4 juli 2022Vakantie - tijd voor reflectie
vrijdag, 27 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 16 mei 2022Hemelvaartsdag
maandag, 2 mei 2022Titus
dinsdag, 19 april 2022Barmhartigheidszondag
donderdag, 7 april 2022Goede Week
maandag, 28 februari 2022Veertigdagentijd
zaterdag, 5 februari 2022Pater voor journalisten
maandag, 17 januari 2022Maria Lichtmis
vrijdag, 24 december 2021Kerstmis
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021VragenuurtjeParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose