link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De rozenkrans

maandag, 11 oktober 2021
De rozenkrans

De ok­to­ber­maand wordt ook wel de ‘Rozen­krans­maand’ genoemd. Van alle devoties rond Maria is het bid­den van de rozen­krans wellicht de bekendste. Volgens een legende zou Maria de rozen­krans aan de heilige Dominicus hebben gegeven, maar hoewel de Dominicanen zeker hebben bij­ge­dragen tot de versprei­ding van het rozen­krans­ge­bed, reikt de oorsprong ervan onge­twij­feld veel ver­der.

De rozen­krans ontstond gedeelte­lijk uit de praktijk bij de monniken om elke dag de 150 psalmen te bid­den. De ‘geschoolde’ broe­ders lazen de psalmen uit de bijbel en de broe­ders die niet kon­den lezen, baden in plaats daar­van 150 Onze Vaders. Vandaar dat de gebedssnoer van de rozen­krans ook wel een ‘Pater Noster’ (Onze Vader) wordt genoemd.

In de loop der eeuwen wer­den de 150 Onze Vaders ver­vangen door Wees Gegroetjes. Om de tien Wees Gegroetjes, kwam er één Onze Vader, zodat er vijf­tien ‘tientjes’ kon­den wor­den gebe­den, verbon­den met de drie keer vijf ‘geheimen’ van Maria. De ‘Blijde’, ‘Droevige’ en ‘Glorie­volle’ geheimen schijnen ontstaan te zijn uit bepaalde Mariale devoties, al hebben ze allemaal, - behalve de Ten­hemel­op­ne­ming en de kro­ning van Maria, - hun oorsprong in de evan­ge­lie­ver­halen. Bij gelegen­heid van het 25ste jaar van zijn pon­ti­fi­caat voegde de heilige paus Johannes Paulus II eind 2002 vijf nieuwe geheimen toe aan de vijf­tien tra­di­tio­nele: ‘de Geheimen van het Licht.’

De Blijde Geheimen

 1. De engel Gabriël brengt de blijde bood­schap aan Maria.
 2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
 3. Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem.
 4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.
 5. Jezus wordt in de tempel wedergevon­den.

De droevige Geheimen

 1. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader.
 2. Jezus wordt gegeseld.
 3. Jezus wordt met doornen gekroond.
 4. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië.
 5. Jezus sterft aan het kruis.

De Glorie­volle Geheimen

 1. Jezus verrijst uit de doden.
 2. Jezus stijgt op ten hemel.
 3. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apos­te­len.
 4. Maria wordt in de hemel opgeno­men.
 5. Maria wordt in de hemel gekroond.

De Geheimen van het Licht

 1. De doop van Jezus in de Jordaan.
 2. De open­ba­ring van Jezus op de bruiloft van Kana.
 3. Jezus' aan­kon­di­ging van het Rijk Gods.
 4. De gedaante­ver­an­de­ring van Jezus op de berg.
 5. Jezus stelt de eucha­ris­tie in tij­dens het Laatste Avondmaal.

Hoe de rozen­krans ook ontstaan is, het blijft één van de favoriete gebe­den in de katho­lie­ke Kerk. De herhalende structuur biedt een inlei­ding tot een medi­ta­tief bid­den en focust ons door haar ‘geheimen’ op het leven van Jezus. Zo biedt de devotie tot Maria ons een kennis­ma­king met de gebeur­te­nissen uit de Bijbel. Als je mis­schien reeds lang de rozen­krans niet meer hebt gebe­den, geef hem dan toch weer eens een nieuwe kans. Dit een­vou­dige, medi­ta­tieve gebed kan ons binnenlei­den in het hart van ons geloof.

kape­laan Harold van Overbeek

overzicht van bijdragen:
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
zaterdag, 9 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
maandag, 3 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 16 april 2023Meimaand - Mariamaand
vrijdag, 24 februari 2023Vasten?
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
woensdag, 4 januari 2023Goede voornemens voor een ontwapenend 2023
maandag, 19 december 2022Onnozele kinderen
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
woensdag, 5 oktober 2022Allerheiligen en Allerzielen
dinsdag, 16 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 25 juli 2022Maria Tenhemelopneming
maandag, 4 juli 2022Vakantie - tijd voor reflectie
vrijdag, 27 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 16 mei 2022Hemelvaartsdag
maandag, 2 mei 2022Titus
dinsdag, 19 april 2022Barmhartigheidszondag
donderdag, 7 april 2022Goede Week
maandag, 28 februari 2022Veertigdagentijd
zaterdag, 5 februari 2022Pater voor journalisten
maandag, 17 januari 2022Maria Lichtmis
vrijdag, 24 december 2021Kerstmis
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021VragenuurtjeParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose