link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pater voor journalisten

gepubliceerd: zaterdag, 5 februari 2022
Pater voor journalisten

Vorig jaar maakte het Vati­caan bekend dat de karmeliet Titus Brandsma heilig zal wor­den verklaard. Het wachten is op de concrete datum. Zijn heilig­ver­kla­ring zal in ons land groots wor­den gevierd. Niet alleen door de karmelieten maar ook in meer­dere bis­dom­men.

Zeker in mijn voor­ma­lige bisdom Gro­nin­gen Leeu­war­den waar pater Titus werd geboren maar ook in mijn hui­dige bisdom van ’s-Hertogen­bosch. Pater Titus woonde immers lange tijd in Oss en was als professor verbon­den aan de Katho­lie­ke Uni­ver­si­teit van Nijmegen, de hui­dige Radbouduni­ver­si­teit.

Vrije pers

Al vroeg doorzag Titus Brandsma het grote gevaar van het natio­naalso­cia­lis­me. Tegen­over het recht van de sterkste en de rassenwaan van de nazi’s verde­digde hij, vanuit het evan­ge­lie van Christus, het recht van het zwakke en de waar­dig­heid van iedere mens als schepsel van God. Voor pater Titus vormde het nazisme een vorm van nieuwe hei­dendom. In mei 1940 werd ons land door de Duitsers overrom­peld en begon een lang­zaam maar zeker proces van gelijkschakeling. De bezetter wilde greep krijgen op de media. In samen­spraak met de Utrechtse aarts­bis­schop de Jong trok pater Titus langs de redacties van de katho­lie­ke media om zo te zorgen dat natio­naal- socialis­tische pro­pa­gan­da werd geweerd. Zo werd Titus Brandsma een ferme verde­diger van de katho­lie­ke media en de pers­vrij­heid in het alge­meen tegen­over de Duitse bezetter. Pater Titus werd daar­mee een be­lang­rijk katho­liek verzetsman. Toen de Duitsers hem arres­teer­den besefte hij dat hij in doods­ge­vaar was. Hij wist van zijn zwakke ge­zond­heid zodat hij in een con­cen­tratie­kamp weinig kans had te overleven. Na een inner­lijke strijd kwam er overgave en in Dachau wist hij andere ge­van­ge­nen te bemoe­digen.

Censuur

Ook vandaag wordt in tal van lan­den de pers­vrij­heid ingeperkt en wor­den de mensen­rechten met voeten getre­den. Recent kwam uit Rusland het bericht dat de mensen­rechten­be­we­ging Memorial de mond is gesnoerd. De wanda­den van Stalin mogen niet wor­den genoemd. Het zou Russen beroven van hun natio­nale trots. De duistere kant van de recente ge­schie­de­nis mag niet aan het licht komen omdat dat niet past in de nationalis­tische koers van de hui­dige macht­heb­bers. Het hui­dige Russische regime wil de diepe won­den van de Stalinterreur niet ver­werken en genezen maar de ge­schie­de­nis ontkennen en her­schrij­ven.

Nepnieuws

Niet alleen in dictaturen als Rusland staat de vrij­heid van meningsui­ting en waar­heidsvin­ding onder zware druk. In steeds meer westerse lan­den zijn er ont­wik­ke­lingen die grote zorgen geven. Mis­schien nog wel het meest in de Verenigde Staten van Amerika. De voor­ma­lige presi­dent blijft tot op de dag van vandaag herhalen dat de verkie­zingen gestolen zijn. En genoeg media zijn bereid om die bood­schap te ver­sprei­den. In heel veel lan­den, helaas ook Neder­land, is er veel nepnieuws als het gaat om het coronavaccin. De meest vreemde theorieën wor­den verspreid en een deel van het volk slikt het als zoete koek. Juist in onze dagen dragen jour­na­listen in het bij­zon­der en de media in het alge­meen een grote verant­woor­de­lijk­heid voor de kwali­teit van het debat over de grote maat­schap­pe­lijke thema’s.

Erflater

Voor mij is pater Titus een be­lang­rijke erflater. De grote katho­lie­ke noties van men­se­lijke waar­dig­heid, soli­da­ri­teit en de inzet voor het alge­meen wel­zijn bepaal­den zijn leven. Bin­nen­kort gaan wij de heilig­ver­kla­ring van Titus Brandsma uit­ge­breid vieren. Gelo­vi­ge jour­na­listen hebben in pater Titus een patroon­hei­lige die hen kan sti­mu­leren om secuur en gewetens­vol hun werk te doen. Maar ook voor seculiere jour­na­listen kan hij een voor­beeld zijn van moed en waar­heids­liefde, ook in moei­lijke maat­schap­pe­lijke omstan­dig­he­den.

+ Mgr. dr. Gerard de Korte
bis­schop van ’s-Hertogen­bosch

overzicht van bijdragen:
zondag, 30 juni 2024Heilige Birgitta
zaterdag, 1 juni 2024Hoogfeest HH. Petrus en Paulus
maandag, 15 april 2024Meimaand Mariamaand
zondag, 7 april 2024Maria Boodschap
woensdag, 27 maart 2024Licht van Christus
dinsdag, 19 maart 2024Feest H. Jozef
donderdag, 1 februari 2024Vastenoverweging
dinsdag, 9 januari 2024The Screwtape letters
 
woensdag, 27 december 2023Maximiliaan Kolbe
vrijdag, 15 december 2023Johannes van Kenty
maandag, 27 november 2023Maria Onbevlekte Ontvangenis
woensdag, 8 november 2023Christus Koning
zaterdag, 14 oktober 2023Onderweg naar heiligheid
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
zaterdag, 9 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
maandag, 3 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 16 april 2023Meimaand - Mariamaand
vrijdag, 24 februari 2023Vasten?
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
woensdag, 4 januari 2023Goede voornemens voor een ontwapenend 2023
 
maandag, 19 december 2022Onnozele kinderen
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
woensdag, 5 oktober 2022Allerheiligen en Allerzielen
dinsdag, 16 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 25 juli 2022Maria Tenhemelopneming
maandag, 4 juli 2022Vakantie - tijd voor reflectie
vrijdag, 27 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 16 mei 2022Hemelvaartsdag
maandag, 2 mei 2022Titus
dinsdag, 19 april 2022Barmhartigheidszondag
donderdag, 7 april 2022Goede Week
maandag, 28 februari 2022Veertigdagentijd
zaterdag, 5 februari 2022Pater voor journalisten
maandag, 17 januari 2022Maria Lichtmis
 
vrijdag, 24 december 2021Kerstmis
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021Vragenuurtje
donderdag, 29 juli 2021Goede manieren
dinsdag, 20 juli 2021Een maakbare wereld?
dinsdag, 22 juni 2021Geduld is een schone deugd!
donderdag, 3 juni 2021Een schot in de roos
vrijdag, 23 april 2021Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!
zaterdag, 3 april 2021Exodus
woensdag, 24 maart 2021Groen! Groen!
zondag, 28 februari 2021Alles is relatief
donderdag, 11 februari 2021Veertig dagen zonder
vrijdag, 29 januari 2021Geweld
donderdag, 14 januari 2021Oh nee, dat mag nu niet!
 
zondag, 20 december 2020Kerstwens 2020
donderdag, 10 december 2020Advent
donderdag, 12 november 2020Wat er speelt rond de overplaatsing van je pastoor
woensdag, 28 oktober 2020Allerzielen
donderdag, 1 oktober 2020Oktobermaand
dinsdag, 1 september 2020Tropisch
vrijdag, 10 juli 2020Zomervakantie
donderdag, 18 juni 2020Vetklep
donderdag, 4 juni 2020De vlag uit!
donderdag, 28 mei 2020Belijdenis van verwachting en geestkracht
woensdag, 20 mei 2020Eigentijdse heiligen (en zaligen)
vrijdag, 1 mei 2020Mariamaand
donderdag, 23 april 2020Weet dat ik u mis!!!
dinsdag, 7 april 2020Triduüm Pasen
zondag, 5 april 2020Palmpasen
maandag, 23 maart 2020Blijf gezond!
maandag, 9 maart 2020Een nieuwe Lente
woensdag, 26 februari 2020Tevreden zijn
maandag, 17 februari 2020Geef er un kleurke aon
dinsdag, 4 februari 2020Valentijnsdag
zondag, 19 januari 2020Bidweek voor eenheid
donderdag, 9 januari 2020Vrijwilliger worden
 
woensdag, 18 december 2019Opstekertje
zondag, 15 december 2019Een nieuw werkjaar
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 6 november 2019Zo als een mantel om mij heen geslagen
woensdag, 23 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 3 oktober 2019Oktobermaand
dinsdag, 20 augustus 2019Een nieuw werkjaar
maandag, 24 juni 2019Vakantie
dinsdag, 4 juni 2019Pinksteren vandaag
vrijdag, 3 mei 2019Meimaand - Mariamaand
dinsdag, 9 april 2019Goede Week
zondag, 27 januari 2019Doe maar gewoon...
donderdag, 10 januari 2019Breng je doopsel in de praktijk
 
vrijdag, 21 december 2018Al 200 jaar Stille nacht, heilige nacht!
dinsdag, 4 december 2018December
maandag, 12 november 2018Intocht van Sinterklaas
dinsdag, 6 november 2018Opstekertje - Goede daad...
maandag, 29 oktober 2018Allerzielen: om wie je bent!
maandag, 24 september 2018Strooigoed in september
zaterdag, 15 september 2018Aan het begin van de Vredesweek
vrijdag, 7 september 2018Wat is ‘ons’ kerkgebouw u waard?
zondag, 26 augustus 20181000 Dagen pastoor
maandag, 20 augustus 2018In gedachte aan Paus Johannes Paulus I
woensdag, 4 juli 2018VakantieperiodeParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose