link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Goede Week

donderdag, 7 april 2022

In de Goede Week over­we­gen we het lij­den en sterven van Christus, te beginnen met zijn intocht als Messias in Jeru­za­lem op Palm­zon­dag.

Goede WeekHet lij­dens­ver­haal van Christus staat centraal deze week, maar daar­mee ein­digt het niet. Jezus sterft vrijwillig op het Kruis. Zo zal Hij de weg vrijmaken naar het eeuwig leven bij God voor allen die in Hem geloven.

Palm­zon­dag

Palm­zon­dag, ook wel Palmpasen genoemd, is de laatste zon­dag van de vasten­pe­rio­de (de zon­dag vóór Pasen) en eerste dag van de Goede Week. Op Palm­zon­dag wordt door chris­te­nen de blijde intocht van Jezus Christus in Jeru­za­lem gevierd.

Chrisma­mis

Op de voor­avond van Witte Donder­dag wordt in elk Neder­lands bisdom de Chrisma­mis gevierd. Om 19.00 uur begint de Chrisma­mis in de Sint-Jans­kathe­draal van ’s-Hertogen­bosch met Mgr. De Korte als hoofd­cele­brant. Vele pries­ters en diakens van het bisdom zullen deel­ne­men aan deze vie­ring waarin drie olieën wor­den gewijd. Van elke pa­ro­chie gaat een afvaar­diging naar deze vie­ring maar ie­der­een is van harte welkom om er bij aanwe­zig te zijn.

Witte Donder­dag

Het Paas­tri­duüm van het lij­den, de dood en de ver­rij­ze­nis van de Heer begint met de avond­mis van Witte Donder­dag. We vieren de in­stel­ling van de Heilige Eucha­ris­tie.

Goede Vrij­dag

Op Goede Vrij­dag gedenken wij het sterven van Onze Heer Jezus Christus. Er wordt op deze dag geen Eucha­ris­tie gevierd. De Kruis­weg wordt dan gebe­den en er is een Kruis­ver­ering. Deze dag is een vasten- en ont­hou­dings­dag.

Paas­wake

Paas­za­ter­dag (Stille zater­dag) is de rust­dag tussen dood en opstan­ding. Op deze dag blijft het stil in de kerk. ’s Avonds is de Paas­wake en vieren we de opstan­ding van Christus!

overzicht van bijdragen:
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 16 april 2023Meimaand - Mariamaand
vrijdag, 24 februari 2023Vasten?
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
woensdag, 4 januari 2023Goede voornemens voor een ontwapenend 2023
maandag, 19 december 2022Onnozele kinderen
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
woensdag, 5 oktober 2022Allerheiligen en Allerzielen
dinsdag, 16 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 25 juli 2022Maria Tenhemelopneming
maandag, 4 juli 2022Vakantie - tijd voor reflectie
vrijdag, 27 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 16 mei 2022Hemelvaartsdag
maandag, 2 mei 2022Titus
dinsdag, 19 april 2022Barmhartigheidszondag
donderdag, 7 april 2022Goede Week
maandag, 28 februari 2022Veertigdagentijd
zaterdag, 5 februari 2022Pater voor journalisten
maandag, 17 januari 2022Maria Lichtmis
vrijdag, 24 december 2021Kerstmis
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021Vragenuurtje
donderdag, 29 juli 2021Goede manieren
dinsdag, 20 juli 2021Een maakbare wereld?
dinsdag, 22 juni 2021Geduld is een schone deugd!
donderdag, 3 juni 2021Een schot in de roos
vrijdag, 23 april 2021Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose