link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Maria Tenhemelopneming

Hoogfeest op 15 augustus

gepubliceerd: maandag, 25 juli 2022

Op 15 au­gus­tus viert de Kerk het Hoog­feest van Maria Ten­hemel­op­ne­ming. Ter over­we­ging plaatsen we hier een homilie van Mgr. Jan Hendriks van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Maria is er al...

Het gaat er vandaag om
dat Maria is voor­ge­gaan
waar ook wij hopen te komen.
Aan het einde van ons leven,
als we moeten sterven,
hopen ook wij goed terecht te komen.
En dan is er nog de belofte
dat God aan het einde van de tij­den
alles zal vernieuwen,
een nieuwe schep­ping tot stand zal brengen.
Maria is al zo' n nieuwe schep­ping,
maar ook voor ons is er de belofte
dat aan het einde der tij­den
alles vernieuwd zal wor­den
en wij met een verheer­lijkt lichaam
aan die nieuwe schep­ping mogen deel­ne­men
bij de ver­rij­ze­nis van het lichaam,
waarover we het altijd hebben in de ge­loofs­be­lij­de­nis.
Daar zal geen pijn meer zijn,
geen verdriet,
geen gemis,
geen ma­te­ri­alisme,
geen heb­zucht,
geen jaloezie,
geen kwaad.

Een lijntje naar de hemel

Tenhemelopneming van de Maagd
Ten­hemel­op­ne­ming van de Maagd - Olieverf - Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682)

Maria is ons lijntje
met de hemel en met die vol­tooi­ing aan het einde der tij­den.
Daardoor wordt het voor ons een beetje concreet,
zoals de hemel ook concreter wordt en dich­ter­bij komt
als we zelf dier­ba­re mensen hebben moeten afstaan
en als wij­zelf ouder wor­den.
Dat gemis van dier­ba­ren is altijd een groot verdriet,
maar tege­lijk dragen we dat verdriet met het ver­trouwen
dat die dier­ba­re mensen
hun bestem­ming hebben bereikt,
dat ze ons wel hebben verlaten,
maar niet vernie­tigd zijn.
Som­mi­ge mensen hebben dat ook even mogen ervaren:
ze kregen even een sig­naaltje van boven
dat hun dier­ba­re er nog is, in dat andere leven.
Een ander zal het meer moeten doen
alleen met de kracht van simpel ver­trouwen.

De hemel een cadeau

Hoe kunnen wij­zelf die weg naar de hemel gaan?
Hoe kunnen wij die mooie toe­komst bereiken?
Aller­eerst denk ik dat we ons mogen rea­li­se­ren
dat niet wij, door onze in­span­ningen,
de hemel kunnen veroveren.
Het eeuwig leven is een cadeau,
een gave van de goede God,
die heel veel van ons houdt.
Het eerste dat we steeds mogen blijven over­denken is
dat wij Gods geliefde kin­de­ren zijn,
dat Hij ons graag ziet en alles voor ons over heeft.

Ze maken er een potje van

Zeker, die kin­de­ren maken er vaak een potje van
en wij kunnen dikwijls niet begrijpen
waarom God zoveel toelaat,
waarom Hij het kwaad in de wereld niet verhin­dert.
Maar dat is precies de fun­da­men­tele keuze
waar we allemaal voor staan:
leef je vanuit de gedachte
dat alles uit­ein­delijk geen zin heeft,
geen doel heeft en geen toe­komst,
geloof je dat er uit­ein­delijk niemand is
die je bij­staat en die van je houdt,
of leef je vanuit het ver­trouwen en de overgave,
vanuit de over­tui­ging
dat de liefde uit­ein­delijk alles overwint?
Daar gaat het om,
dat is bij alle vragen die in ons opkomen
uit­ein­delijk de grote vraag waar ieder mens voor staat.

Gees­te­lij­ke strijd

Tenhemelopneming van de Maagd
Plafond van de Santa Maria Immacolata­kerk te Rome

Dat geeft eigen­lijk al aan
dat er een gees­te­lij­ke strijd is
die wij moeten strij­den;
want regel­ma­tig wor­den we over­val­len
door beko­ringen, verlei­dingen
en de gedachte dat er niemand is die voor ons zorgt,
niemand die ons liefheeft,
niemand die ons toe­komst geeft.
Dat is een gedachte die opkomt
als we het feite­lijk niet zo zien zitten: ont­moe­di­ging.
Gevoelens van ont­moe­di­ging
wijzen ons nooit een goede weg.

De weg van ver­trouwen

Waar kunnen we dan wél die goede weg ver­ne­men,
die weg van ver­trouwen?
Bij Maria!
Over Maria en haar weg
kunnen we veel leren uit het evan­ge­lie van vandaag.
Maria prijst God daar in haar lofzang, het Mag­ni­fi­cat.

Zonder kapsones

Wat daarin opvalt is
dat Maria zich­zelf ziet als een 'kleine dienst­maagd',
een gewone, een­vou­dige vrouw,
zon­der kapsones, nederig.
Dat is, denk ik, een eerste stap
voor ie­der­een
die een weg van geloof en ver­trouwen wil gaan.
Maak jezelf niet te be­lang­rijk,
blaas jezelf niet op,
leef niet alsof alles op jezelf gericht moet zijn,
alsof je alleen maar rechten hebt.
Dit is een be­lang­rijke stap
om Gods werk te kunnen zien.

Tel je ze­ge­ningen!

Het tweede wat Maria in haar lofzang doet
is het dank­baar bezingen
van alle welda­den van God de Heer.
En ook dat is voor iedere gelo­vi­ge heel be­lang­rijk.
Realiseer je wat je allemaal gekregen hebt,
wees dank­baar voor de mensen om je heen,
voor je geloof,
voor de mooie dingen die gebeurd zijn en gebeuren,
voor al Gods goede gaven:
zie ze, tel ze en dank ervoor!

Doe eens wat goeds!

Tenhemelopneming van de Maagd
Hoogaltaar in de St. Maria Gloriosa dei Frari-kerk in Venetië

En dan zien we nog een eigen­schap van Maria
in het evan­ge­lie van vandaag:
on­mid­del­lijk nadat Maria
de bood­schap van de engel had ont­van­gen,
was zij op weg gegaan,
een lange, zware reis van Galilea naar Judea,
om haar nicht Elizabeth bij te staan.
Maria stond voor anderen klaar.
Haar gedachten gingen naar anderen uit.

Opnieuw is dit een be­lang­rijk kenmerk van iedere christen:
gewoon prak­tisch aan anderen denken,
iets voor anderen doen.
We moeten voor anderen klaarstaan,
we mogen niet alleen voor ons­zelf leven,
we moeten zoeken
wat we voor anderen kunnen betekenen.
We kunnen niet allemaal evenveel,
maar we kunnen allemaal iets doen (zeker bid­den).
Ons hart en onze gedachten
mogen niet om ons­zelf heen blijven cirkelen
- zelfs niet als we ziek zijn of het moei­lijk hebben:
mens-voor-anderen-zijn maakt ons vrij,
als je een mens bent voor anderen, kun je meer aan.
Christen-zijn is liefde geven.

Ten­hemel­op­ne­ming: ja, Maria is er al, nu wij nog!
Laten we haar volgen in haar geloof,
in haar liefde en ver­trouwen,
haar die voor ons een Moeder is,
een Moeder vol genade.
Amen

 

+ Mgr. Jan W.M. Hendriks
Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam

overzicht van bijdragen:
zondag, 30 juni 2024Heilige Birgitta
zaterdag, 1 juni 2024Hoogfeest HH. Petrus en Paulus
maandag, 15 april 2024Meimaand Mariamaand
zondag, 7 april 2024Maria Boodschap
woensdag, 27 maart 2024Licht van Christus
dinsdag, 19 maart 2024Feest H. Jozef
donderdag, 1 februari 2024Vastenoverweging
dinsdag, 9 januari 2024The Screwtape letters
 
woensdag, 27 december 2023Maximiliaan Kolbe
vrijdag, 15 december 2023Johannes van Kenty
maandag, 27 november 2023Maria Onbevlekte Ontvangenis
woensdag, 8 november 2023Christus Koning
zaterdag, 14 oktober 2023Onderweg naar heiligheid
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
zaterdag, 9 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
maandag, 3 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 16 april 2023Meimaand - Mariamaand
vrijdag, 24 februari 2023Vasten?
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
woensdag, 4 januari 2023Goede voornemens voor een ontwapenend 2023
 
maandag, 19 december 2022Onnozele kinderen
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
woensdag, 5 oktober 2022Allerheiligen en Allerzielen
dinsdag, 16 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 25 juli 2022Maria Tenhemelopneming
maandag, 4 juli 2022Vakantie - tijd voor reflectie
vrijdag, 27 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 16 mei 2022Hemelvaartsdag
maandag, 2 mei 2022Titus
dinsdag, 19 april 2022Barmhartigheidszondag
donderdag, 7 april 2022Goede Week
maandag, 28 februari 2022Veertigdagentijd
zaterdag, 5 februari 2022Pater voor journalisten
maandag, 17 januari 2022Maria Lichtmis
 
vrijdag, 24 december 2021Kerstmis
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021Vragenuurtje
donderdag, 29 juli 2021Goede manieren
dinsdag, 20 juli 2021Een maakbare wereld?
dinsdag, 22 juni 2021Geduld is een schone deugd!
donderdag, 3 juni 2021Een schot in de roos
vrijdag, 23 april 2021Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!
zaterdag, 3 april 2021Exodus
woensdag, 24 maart 2021Groen! Groen!
zondag, 28 februari 2021Alles is relatief
donderdag, 11 februari 2021Veertig dagen zonder
vrijdag, 29 januari 2021Geweld
donderdag, 14 januari 2021Oh nee, dat mag nu niet!
 
zondag, 20 december 2020Kerstwens 2020
donderdag, 10 december 2020Advent
donderdag, 12 november 2020Wat er speelt rond de overplaatsing van je pastoor
woensdag, 28 oktober 2020Allerzielen
donderdag, 1 oktober 2020Oktobermaand
dinsdag, 1 september 2020Tropisch
vrijdag, 10 juli 2020Zomervakantie
donderdag, 18 juni 2020Vetklep
donderdag, 4 juni 2020De vlag uit!
donderdag, 28 mei 2020Belijdenis van verwachting en geestkracht
woensdag, 20 mei 2020Eigentijdse heiligen (en zaligen)
vrijdag, 1 mei 2020Mariamaand
donderdag, 23 april 2020Weet dat ik u mis!!!
dinsdag, 7 april 2020Triduüm Pasen
zondag, 5 april 2020Palmpasen
maandag, 23 maart 2020Blijf gezond!
maandag, 9 maart 2020Een nieuwe Lente
woensdag, 26 februari 2020Tevreden zijn
maandag, 17 februari 2020Geef er un kleurke aon
dinsdag, 4 februari 2020Valentijnsdag
zondag, 19 januari 2020Bidweek voor eenheid
donderdag, 9 januari 2020Vrijwilliger worden
 
woensdag, 18 december 2019Opstekertje
zondag, 15 december 2019Een nieuw werkjaar
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 6 november 2019Zo als een mantel om mij heen geslagen
woensdag, 23 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 3 oktober 2019Oktobermaand
dinsdag, 20 augustus 2019Een nieuw werkjaar
maandag, 24 juni 2019Vakantie
dinsdag, 4 juni 2019Pinksteren vandaag
vrijdag, 3 mei 2019Meimaand - Mariamaand
dinsdag, 9 april 2019Goede Week
zondag, 27 januari 2019Doe maar gewoon...
donderdag, 10 januari 2019Breng je doopsel in de praktijk
 
vrijdag, 21 december 2018Al 200 jaar Stille nacht, heilige nacht!
dinsdag, 4 december 2018December
maandag, 12 november 2018Intocht van Sinterklaas
dinsdag, 6 november 2018Opstekertje - Goede daad...
maandag, 29 oktober 2018Allerzielen: om wie je bent!
maandag, 24 september 2018Strooigoed in september
zaterdag, 15 september 2018Aan het begin van de Vredesweek
vrijdag, 7 september 2018Wat is ‘ons’ kerkgebouw u waard?
zondag, 26 augustus 20181000 Dagen pastoor
maandag, 20 augustus 2018In gedachte aan Paus Johannes Paulus I
woensdag, 4 juli 2018VakantieperiodeParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose